Hoppa till innehåll

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar klimatkommissionär Hoekstra i Helsingfors den 13 juni

miljöministeriet
Utgivningsdatum 13.6.2024 11.48
Pressmeddelande

Miljö- och klimatminister Kai Mykkänen träffar Europeiska unionens klimatkommissionär Wopke Hoekstra i Helsingfors torsdagen den 13 juni.

Teman för de bilaterala diskussionerna är bland annat uppställandet av EU:s klimatmål för 2040 och styrmedlen för genomförandet av det, incitamenten för avskiljning av biogen koldioxid, EU:s certifieringsram för koldioxidupptag och läget inom LULUCF-sektorn.

Finland stöder Europeiska kommissionens förslag om ett utsläppsminskningsmål på 90 procent till 2040. Samtidigt förutsätter Finland att regleringen inom klimatpolitiken bland annat ska vara kostnadseffektiv och teknikneutral. Kärnkraft och tekniska sänkor har en central roll i Finlands påverkansarbete och i uppnåendet av målet.

”De möjligheter som de tekniska sänkorna medför ska identifieras och införandet av dem ska främjas. Genom avskiljning av i synnerhet träbaserad koldioxid kan vi bygga upp ett nytt slags industriellt ekosystem i Finland och minska användningen av fossila bränslen till exempel inom sjöfarten. Detta budskap för vi inte bara till den nuvarande kommissionären utan också till den nya kommissionen och dess arbetsprogram”, säger minister Mykkänen.

Mer information

Lyydia Ylönen
minister Mykkänens specialmedarbetare
tfn 050 476 1341
[email protected]

Ett Finland med ren energi