Hoppa till innehåll

172 bidrag i tävlingen om formgivning av president Martti Ahtisaaris gravvård

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 15.4.2024 16.32 | Publicerad på svenska 16.4.2024 kl. 15.04
Pressmeddelande

Tidsfristen för att lämna in bidrag i tävlingen om formgivning av president Martti Ahtisaaris gravvård gick ut måndagen den 15 april. Sammanlagt 172 tävlingsbidrag lämnades in inom utsatt tid.

Nästa steg är att tävlingsjuryn sätter sig in i bidragen och bedömer dem. Tävlingsresultaten offentliggörs den 13 maj 2024. Tävlingsjuryn består av gravvårdskommitténs medlemmar och två konstnärsmedlemmar utsedda av Konstnärsgillet i Finland.

Tävlingen genomförs anonymt. Det betyder att tävlingsbidraget inte får innehålla konstnärens namn eller någon annan anteckning som gör det möjligt att dra slutsatser om konstnärens identitet.

Avsikten är att president Ahtisaaris gravvård ska utformas utifrån det bidrag som vinner tävlingen, och att gravvården ska avtäckas på Marttis namnsdag den 10 november 2024, ett år efter presidentens statsbegravning.

Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (23.6.1937–16.10.2023) var republiken Finlands tionde president åren 1994–2000. En gravvård har uppförts på alla avlidna presidenters gravar. Tävlingen om formgivning av president Ahtisaaris gravvård är en fortsättning på denna tradition.

Ytterligare information: Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, ledande sakkunnig, tfn 0295 160 220, och Aapo Riihimäki, specialsakkunnig i kommunikation, tfn 050 471 3020, statsrådets kansli