Hoppa till innehåll

Ändringar vid årsskiftet inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.12.2022 10.20 | Publicerad på svenska 26.10.2023 kl. 15.23
Pressmeddelande

Årsskiftet för med sig vissa ändringar bland annat i lagen om lämnande av och begäran om internationellt bistånd.

Tillämpningsområdet för lagen om internationellt bistånd ändras 

Lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd ändras så att lagens tillämpningsområde utöver internationellt bistånd även omfattar finska myndigheters verksamhet utanför Finlands territorium utan en utomstående begäran. Verksamheten kan genomföras antingen självständigt eller till stöd för en annan myndighet, den ska utgå från Finlands nationella behov och beakta de gränser som ställs av internationell rätt. 

Ändringen gör det tydligare att lagen kan tillämpas på samarbete med en annan stat, Europeiska unionen eller en internationell organisation på finskt territorium eller utanför det. Republikens president stadfäster lagen den 29 december så att den träder i kraft den 1 januari 2023.

Priset stiger på provisoriska resehandlingar som finska beskickningar beviljar EU-medborgare  

Utrikesministeriet har utfärdat en förordning om avgifter för utrikesförvaltningens prestationer. Den nya avgiftsförordningen träder i kraft den 1 januari 2023.    

Enligt den nya förordningen stiger priset på den provisoriska EU-resehandling som finska beskickningar kan bevilja medborgare i andra EU-länder. Priset höjs med 20 euro till 195 euro, vilket motsvarar priset på det nationella provisoriska nödpasset. 

Höjningen gäller den provisoriska resehandling som en finsk beskickning kan bevilja medborgare i ett EU-land, som saknar egen representation i landet.

Inga andra av utrikesförvaltningens avgifter höjs.


 

Ytterligare information

  • Minna-Kaisa Liukko, lagstiftningsråd, tfn. 0295 351 053
  • Anu Saarela, biträdande avdelningschef, utrikesministeriets rättstjänst, tfn 0295 350 096
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen: [email protected]