Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Det föreslås att anskaffningsstödet för elbilar och konverteringsstöden ska förlängas med en månad – utlåtanden begärs före den 21 september

Kommunikationsministeriet
16.9.2021 11.36 | Publicerad på svenska 17.9.2021 kl. 14.20
Pressmeddelande

Det föreslås ändringar i lagen stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift. Lagens tillämpningsområde ska förlängas med en månad, dvs. till den 31 december 2021. Kommunikationsministeriet har sänt lagutkastet på remiss och remissförfarandet pågår till och med den 21 september 2021.

För närvarande tillämpas lagen på anskaffnings- och konverteringsstöd som har sökts senast den 30 november 2021. Målet är att säkerställa att hushållen har möjlighet att ansöka om anskaffningsstöd och konverteringsstöd också under december 2021.

Målet är att modernisera fordonsparken med fordon med lägre koldioxidutsläpp, vilket kommer att minska växthusgasutsläppen från trafik- och transportsektorn.

Vad händer härnäst?

Utkastet till regeringsproposition med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldrift är på remiss till den 21 september 2021. Begäran om utlåtande finns på adressen www.utlåtande.fi. Alla organisationer och medborgare kan lämna utlåtanden om utkastet på webben eller via e-post på adressen [email protected]

Dessutom bereder man vid kommunikationsministeriet en annan regeringsproposition genom vilken de nuvarande anskaffnings- och konverteringsstöden ska fortsätta. I lagprojektet bereds också nya stöd, det vill säga anskaffningsstöd för el- och gasdrivna paketbilar och anskaffningsstöd för eldrivna lastbilar. Propositionen ska sändas på remiss på hösten och avses bli behandlad i samband med den kompletterande budgeten för 2022 i slutet av 2021.

Ytterligare information:

Päivi Antikainen, enhetsdirektör, kommunikationsministeriet, tfn 050 382 7101, paivi.antikainen(a)gov.fi

Pressmeddelande 12.5.2021: Fyra stöd planeras för anskaffning av utsläppssnåla fordon - anskaffningsstöd för eldrivna paketbilar och lastbilar nya stöd
Utlåtande.fi: Utkast till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- och etanoldri

 
Tillbaka till toppen