Hoppa till innehåll

Ekonomiska rådet sammanträdde för första gången under ledning av statsminister Orpo

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 27.9.2023 16.54 | Publicerad på svenska 28.9.2023 kl. 13.43
Pressmeddelande
Statsminister Petteri Orpo i ekonomiska rådets möte.

Ekonomiska rådet, som leds av statsminister Petteri Orpo, samlades till regeringsperiodens första möte på Villa Bjälbo. Rådet diskuterade det ekonomiska läget i Finland och regeringens finanspolitik.

Ekonomiska rådet fick höra anföranden av Marja Nykänen, som är medlem av Finlands Banks direktion, och Lauri Kajanoja, som är finanspolitisk samordnare vid finansministeriet. Arbetslivsprofessorn Martti Hetemäki höll ett kommenterande inlägg.

Under diskussionen konstaterades det att läget för de offentliga finanserna i Finland är oroväckande. Den ekonomiska tillväxten har sedan finanskrisen släpat efter jämfört med utvecklingen i jämförelseländerna. Utan åtgärder kommer skuldkvoten i Finlands offentliga finanser att öka kraftigt samtidigt som skuldkvoten i jämförelseländerna börjar minska.

”Mötet väckte tilltro hos mig. Vi har en gemensam lägesbild av Finlands ekonomi. Vi har också samma övergripande mål att påskynda den ekonomiska tillväxten och åtgärda hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna. En gemensam lägesbild och gemensamma mål utgör en god grund för att bygga upp samhället tillsammans”, säger Orpo.

”Vi behöver föra en öppen diskussion. Det är vårt gemensamma ansvar att hitta lösningar. Jag ser ekonomiska rådet som ett värdefullt forum för debatt som genomsyrar hela samhället.”

Ekonomiska rådet är ett samarbetsorgan mellan regeringen, de viktigaste intresseorganisationerna och Finlands Bank. Statsministern är ekonomiska rådets ordförande. Rådets uppgift är att granska finans- och samhällspolitiska frågor som är centrala med tanke på nationens välgång.

Ekonomiska rådet har som mål att stärka och fördjupa den omfattande, analytiska diskussion om ekonomisk tillväxt, balans och struktur som ligger till grund för finanspolitiska beslut.

På onsdagen hade statsminister Orpo också ett separat möte med arbetsmarknadsdirektörer. Tre frågor diskuterades: pensionsreformen, arbetslöshetsförsäkringspremier och arbetsmarknadsläget.

”Vi har en gemensam uppfattning av det ekonomiska läget i Finland och av situationen i det finländska samhället. Vi är eniga om att en högre sysselsättningsgrad på ett hållbart sätt bidrar till att bevara det finländska välfärdssamhället. Vi är eniga om många metoder, bland annat om betydelsen av satsningar på kompetens. Det finns säkert också metoder som vi inte är eniga om, men det viktigaste är att vi upprätthåller en dialog”, redogjorde statsminister Orpo för dagens diskussion.

Ytterligare information: Mikko Martikkala, statsministerns specialmedarbetare, tfn 040 708 3932