Hoppa till innehåll

En strategi för havsforskning har färdigställts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 30.5.2024 9.04
Pressmeddelande
Foton: Ilkka Lastumäki

Strategin för havsforskning syftar till att tillgodose de föränderliga behoven av havsinformation. Mångsidig och aktuell havsinformation samt samproduktion av information behövs för att samordna ekonomin och en sund havsmiljö. Stark havsforskning och tvärvetenskapligt samarbete tryggar ett sunt och välfärdsskapande hav och samhälle.

I Östersjöregionen är havsinformation särskilt viktig i frågor som gäller hanteringen av olycksrisker och den övergripande säkerheten. Tillräcklig finländsk kompetens möjliggör mångsidig delaktighet och genomslagskraft även i det internationella samarbetet inom branschen.

Haven är fortfarande de sämst kända av jordens omfattande natursystem. Människans verksamhet har en omfattande och långvarig inverkan på haven. Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald hotar havens ekosystem och deras bärkraft. Hållbart nyttjande av haven, samordning av användningsformerna samt skydd och återställande av den marina naturen förutsätter kunskap om det marina ekosystemets funktion och kopplingar till hela livscykelns system och hoten mot dem.

FN:s generalförsamling beslutade 2017 att ha ett årtionde för havsforskning 2021–2030 i syfte att genomföra målen för hållbar utveckling också när det gäller hav. Den nationella styrgruppen för FN:s årtionde för havsforskning, som representerar olika havsforskningsaktörer på bred front, har lett arbetet med att ta fram strategin för havsforskning. Även många aktörer och intressentgrupper inom havsforskningen har deltagit i arbetet i stor utsträckning. Strategin är ett led i det globala genomförandet av FN:s årtionde för havsforskning.

Strategin för havsforskning presenteras den 30 maj kl. 13.00–15.00. Plats: Tankehörnan, Fönsteri, Universitetsgatan 4, 00100 Helsingfors. Tillställningen är öppen för allmänheten. Välkommen!

Ytterligare information: Jussi Soramäki, ordförande för den nationella styrgruppen för FN:s årtionde för havsforskning, statsrådets kansli, tfn 040 758 1898, [email protected], och Hermanni Kaartokallio, styrgruppens sekreterare, Finlands miljöcentral, tfn 050 325 7580, [email protected]