Hoppa till innehåll

EU:s handelsministrar diskuterar relationerna med Förenta staterna och Kina

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.5.2023 13.21 | Publicerad på svenska 24.5.2023 kl. 13.30
Pressmeddelande

Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari deltar i handelsministermötet i rådet för utrikes frågor i Bryssel torsdagen den 25 maj. Ministrarna ska diskutera EU:s handelsrelationer med Förenta staterna och Kina och förberedelserna inför WTO:s nästa ministermöte. Ministrarna får också en översikt över EU:s pågående förhandlingar om handelsavtal.

I diskussionen om handelsrelationerna mellan EU och Förenta staterna lyfts särskilt fram handels- och teknologirådets möte i Luleå den 30–31 maj. Rådet som inledde arbetet 2021 är ett samarbetsforum mellan EU och Förenta staterna. Rådet behandlar brett handelsfrågor och tekniska frågor. Finland backar upp ett närmare samarbete mellan EU och Förenta staterna för att utveckla de bilaterala handelsrelationerna och svara på globala utmaningar. 

”Förenta staterna är en betydelsefull partner för Europa. Det är viktigt att vårt samarbete är ambitiöst och att handels- och teknologirådet stärker det på konkret nivå. Vi bör i synnerhet satsa på att underlätta hållbar handel och att i samarbete skapa globala standarder och utveckla teknik”, säger minister Skinnari. 

På mötesagendan finns också EU:s handelsrelationer med Kina, såväl riskhantering som möjligheter till samarbete.  

”Det är väsentligt att vi hjälper företagen med att ge faktabaserad information så att de självständigt och utifrån sina egna utgångspunkter kan fatta beslut om affärsverksamheten i Kina”, säger minister Skinnari.

Inför Världshandelsorganisationen WTO:s nästa ministermöte är Finlands och hela EU:s viktigaste prioritering att få WTO:s tvistlösningsmekanism att fungera fullskaligt. En bindande tvistlösningsmekanism i två steg är nödvändig för det internationella handelssystemet. Den skapar förutsägbarhet i företagens verksamhetsmiljö.

Under lunchen ska handelsministrarna diskutera EU:s pågående bilaterala handelsförhandlingar. I nuläget är det väldigt viktigt för Finland att EU ingår nya handelsavtal och att de framförhandlade avtalen träder i kraft. 

Ytterligare information

  • Reetta Härönoja, utvecklings- och utrikeshandelsministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 740 
  • Tuomas Tapio, avdelningschef, tfn +358 295 350 918
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]