Hoppa till innehåll

EU:s utrikesråd diskuterar Tunisien och Rysslands anfallskrig mot Ukraina

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.3.2023 15.11 | Publicerad på svenska 19.3.2023 kl. 15.20
Pressmeddelande

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet i Bryssel den 20 mars. Samma dag håller också EU:s utrikes- och försvarsministrar ett gemensamt möte. Utrikesminister Pekka Haavisto företräder Finland vid mötet i utrikesrådet. Vid det gemensamma mötet representeras Finland av utrikesministern och försvarsminister Antti Kaikkonen. Minister Haavisto och minister Kaikkonen träffar också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Utrikes rådet. 20.3.2023. Utrikesministeriet.
 

Utrikesrådet fortsätter sin diskussion om Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Frågor som tas upp gäller sanktioner och hur de ska genomföras, ansvarsskyldighet och återuppbyggnad av Ukraina. 

”EU ska fortsätta att reagera på Rysslands militära aggression med kraftiga, effektiva och enhetliga åtgärder och fästa särskild vikt vid att stoppa försöken att kringgå sanktionerna”, säger utrikesminister Haavisto.

Utrikesministrarna ska också diskutera den politiska och ekonomiska situationen i Tunisien och vilka konsekvenser den har för landets demokratiska utveckling och stabilitet. 

”EU ska i sitt samarbete med Tunisien betona respekten för de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstatsprincipen”, påpekar utrikesminister Haavisto.

På utrikes- och försvarsministrarnas mötesagenda står genomförande av EU:s strategiska pass och EU:s militära stöd till Ukraina. Minister Haavisto och minister Kaikkonen träffar också Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Under resan deltar utrikesminister Haavisto dessutom i mötet för samarbetsrådet mellan EU och Irak, evenemanget European Humanitarian Forum och en givarkonferens för Turkiet och Syrien. Vidare ska ministern närvara vid evenemanget Schuman Security and Defence Partnership Forum som nu ordnas för första gången. Forumet samlar ihop EU:s och EU:s partnerländers utrikes- och försvarsministrar för att diskutera gemensamma säkerhetsutmaningar och hur de ska bemötas.

Mer information

  • Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492, [email protected]
  • Lauri Hirvonen, Europakorrespondent, chef för enheten för EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, tfn +358 295 350 063, [email protected]