Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Statsrådets kansli samlar uppgifter om användningen av webbplatsen valtioneuvosto.fi och vilka utvecklingsbehov som finns. Du hjälper vårt utvecklingsarbete genom att svara på en kort enkät

Finland och Kenya samarbetar för att sätta stopp för det könsbaserade våldet

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 25.11.2021 9.24 | Publicerad på svenska 25.11.2021 kl. 9.30
Nyhet

Finland och Kenya har inlett samarbete för att minska våldet mot kvinnor och flickor i Kenya, där det könsbaserade våldet har ökat under coronapandemin. Med Finlands stöd strävar Kenya också efter att öka antalet kvinnor i ledande ställning.

Finland och Kenya har inlett ett bilateralt projekt för att förebygga våld mot kvinnor och könsbaserat våld. Projektet stärker myndigheternas kapacitet att stöda dem som utsatts för våld och ökar kunskapen om det könsrelaterade våldet. Kenya har som mål att eliminera det könsrelaterade våldet och sätta stopp för könsstympning av flickor till år 2026.

”Projektet är ytterst aktuellt eftersom det könsbaserade våldet har ökat märkbart under coronapandemin. Med hjälp av sakkunskap som Finland erbjuder och genom samarbete mellan våra länder kan vi vända denna utveckling”, säger Finlands ambassadör i Nairobi Pirkka Tapiola.

Projektet genomförs i tre av Kenyas administrativa distrikt. I distriktet Samburu förekommer skadliga kulturella seder och könsstympning av flickor. Distriktet Kilifi lider av fattigdom och många oönskade eller oplanerade graviditeter bland unga. Distriktet Bungoma har höga våldtäktssiffror. Projektet har goda möjligheter att utvidgas till andra delar av landet. Till stöd för arbetet erbjuder Finland en konsult som inledde sitt fleråriga arbete i slutet av september 2021. Kenya har budgeterat en miljon euro för projektet och Finlands bidrag är fem miljoner euro. För det förebyggande arbetet kommer Finland också välja en partnerorganisation från det civila samhället som ska komplettera myndighetsarbetet i distrikten. Det planerade stödet till partnerorganisationen är två miljoner euro.

Dessutom stöder Finland och UN Women kenyanska kvinnor för att öka deras andel av olika ledande uppdrag inom förvaltningen. Kvinnliga kandidater får till exempel utbildning inför det allmänna valet nästa år. Kvinnliga politiker och kvinnoorganisationer får stöd för sitt arbete för bättre lagstiftning och förfaranden i de politiska partierna. Våld mot kvinnor är också ett problem i samband med val, och därför främjar arbetet mot våldet också det politiska deltagandet.

 

Finland satsar på åtgärder mot könsbaserat våld i utvecklingssamarbetet

 

Bakom det könsbaserade våldet ligger strukturell diskriminering och skadliga könsrelaterade normer. Det är fråga om allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna som har omfattande och långtgående konsekvenser för både individen och samhället. I Europeiska unionen uppskattas det könsrelaterade våldet orsaka, förutom mänskligt lidande, utgifter på upp till 228 miljarder euro per år.

Åtgärder för att motarbeta våld mot kvinnor och flickor är en central del av Finlands utvecklingssamarbete, och Finland är en framträdande understödjare av FN:s befolkningsfond UNFPA. Organisationen arbetar för att utrota könsrelaterat våld och skadliga seder, som till exempel könsstympning och barnäktenskap. År 2021 finansierar Finland UNFPA:s verksamhet med 33 miljoner euro.

Finland samarbetar också aktivt med olika civilsamhällesorganisationer kring detta tema. Civilsamhällesorganisationerna arbetar ofta i områden där andra aktörer inte är närvarande, till exempel på gräsrotsnivå i samhället eller i de minst utvecklade länder (LDC-länderna) där Finland inte har någon annan verksamhet. Genom civilsamhällesorganisationerna har Finland bland annat förebyggt oönskade och oplanerade graviditeter med hjälp av sexualundervisning.

Denna nyhet publiceras den 25 november, som av FN utsetts till den internationella dagen mot våld mot kvinnor. Syftet med dagen är att uppmärksamma och motverka våld mot kvinnor.

 
Tillbaka till toppen