Hoppa till innehåll

Finland ökar sitt stöd till dem som utsatts för de allvarligaste internationella brotten

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.12.2021 14.53 | Publicerad på svenska 29.12.2021 kl. 15.00
Pressmeddelande

Med Finlands stöd får människor som utsatts för sexuellt och könsrelaterat våld i Uganda, Centralafrikanska republiken och Demokratiska republiken Kongo hjälp, och tidigare barnsoldater i Demokratiska republiken Kongo får de ersättningar som Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) domstolen föreskrivit.

”Internationella brottmålsdomstolen har en unik och ytterst viktig roll i den internationella regelbaserade ordningen, och det är en av Finlands viktigaste utrikespolitiska mål att stödja den”, säger utrikesminister Pekka Haavisto. Förutom att lyssna till de utsatta och involvera dem är det enligt Haavisto viktigt att se till att offren får stöd att hantera sina trauman.

”Finlands utvecklingssamarbete bedrivs ur ett rättighetsperspektiv. Finland stöder dem som utsatts för omfattande och allvarliga kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Majoriteten av dem som utsätts för sexuellt och könsrelaterat våld är kvinnor och flickor, och att stärka deras rättigheter och ställning hör till de ledande målen för Finlands utvecklingspolitik”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Internationella brottmålsdomstolens (International Criminal Court, ICC) brottsofferfond hjälper människor som utsatts för de allra allvarligaste internationella brotten och kränkningarna av de mänskliga rättigheterna. Till brotten hör folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Brottsofferfonden genomför biståndsprogram och verkställer de ersättningar som ICC har förordnat offren.

Finland har understött ICC:s brottsofferfond sedan den grundades. Finland beviljar totalt 575 000 euro till brottsofferfonden 2021. Med det ökar Finland märkbart sitt stöd och blir en av brottsofferfondens största finansiärer.

 

Ytterligare information:

Sari Mäkelä, enhetschef, enheten för folkrätt, tfn +358 295 351 446
Elina Lemmetty, ambassadråd, enheten för folkrätt, tfn +358 295 350 198
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]