Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Genomforandet av regeringsprogrammet
Flera åtgärder i regeringens handlingsplan slutfördes i slutet av 2022

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 4.1.2023 11.15 | Publicerad på svenska 4.1.2023 kl. 12.31
Flera åtgärder i regeringens handlingsplan slutfördes i slutet av 2022

Flera åtgärder som ingår i regeringens handlingsplan slutfördes före utgången av 2022. Regeringen lämnade en proposition om skatt på gruvmineral till riksdagen i november och utvecklade AuroraAI-nätverket.

Enligt propositionen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt ska Finland från ingången av 2024 införa en ny skatt på gruvmineral som bryts. Syftet med skatten är att ta hänsyn till de i gruvlagen avsedda gruvmineralernas karaktär som icke-förnybara naturtillgångar och att förse samhället en rimlig ersättning för användningen av dem.

Regeringen har fortsatt att utveckla AuroraAI-nätverket. AuroraAI-nätverket är en teknisk lösning som utnyttjar artificiell intelligens. Med hjälp av nätverket kan organisationerna effektivt hänvisa sina kunder till rätt tjänst. Det AI-assisterade verktyget använder sig av de uppgifter som användaren lämnat och plockar ut den bästa tjänsten i AuroraAI-nätverket med tanke på användares servicebehov.

Flera av de åtgärder i handlingsplanen som skulle slutföras före utgången av 2022 slutfördes redan tidigare under regeringsperioden. Till exempel Försvarsfastigheter inledde sin verksamhet 2021 i och med uppdateringen av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter (1018/2020). Lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) ändrades 2020, då maximibeloppet för Sysselsättningsfondens konjunkturbuffert höjdes. År 2021 fattades också stödbeslut för att stödja ersättande investeringar för energibolag som senast 2025 slutar använda stenkol.

Tillbaka till toppen