Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 24.7.2020 15.10 | Publicerad på svenska 31.7.2020 kl. 10.01
Pressmeddelande

Frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam träder i kraft den 1 augusti 2020. Avtalet öppnar dörrar till Vietnams växande marknad med mer än 95 miljoner konsumenter. ”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam”, säger minister Skinnari.

Frihandelsavtalet beräknas öka handeln mellan EU och Vietnam, som idag uppgår till 50 miljarder euro per år, med upp till 50 procent under de närmaste åren. Tullarna i handeln mellan parterna avskaffas så gott som helt, antingen omedelbart när avtalet träder i kraft eller senast inom tio år. För närvarande är tullarna för många av Finlands exportvaror höga, rentav 25 procent. 

”Handelsavtalet är en positiv signal i dessa svåra tider. Den regelbaserade handeln och frihandelsavtalen är viktiga element i ansträngningarna för att främja ekonomins och handelns återhämtning efter krisen som orsakats av coronapandemin”, säger utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Avtalet avreglerar också handelshinder, vilket underlättar marknadstillträdet i synnerhet för små och medelstora företag. Standarder och tekniska föreskrifter ska i regel basera sig på internationella standarder. I avtalet ingår ett separat kapitel om avskaffandet av handelshinder för förnybar energi. Möjligheten att delta i offentliga anbudsförfaranden i Vietnam förbättras också.

”Avtalet erbjuder nya möjligheter för finländska företag i Vietnam. Finländskt kunnande uppskattas bland annat tack vare vår framgångsrika gemensamma historia inom utvecklingssamarbetet. För att fördelarna ska realiseras krävs emellertid ett aktivt grepp. Det är viktigt att de finländska företagen sätter sig grundligt in i de möjligheter som avtalet ger”, säger minister Skinnari.

Vietnam är idag ett lägre medelinkomstland som befinner sig i ett dynamiskt utvecklingsskede. Landet har en växande medelklass och ung arbetsstyrka. Vietnams årliga tillväxt har under 2000-talet legat i medeltal på över sex procent. 

Av länderna i Sydostasien har EU gällande frihandelsavtal med Singapore. Förhandlingar pågår med Indonesien. Förhandlingarna med Thailand, Filippinerna och Malaysia ligger för närvarande på is på grund av olika syner på avtalens omfattning och på frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati.

EU och Vietnam har också kommit överens om ett investeringsskyddsavtal. Målet är att förbättra investeringsmiljön för båda parterna. För att avtalet ska träda i kraft krävs nationell ratificering av alla EU-länder.


Ytterligare information: Tuuli-Maaria Aalto, enheten för marknadstillträde, tfn +358 295 350 633

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 

 
Tillbaka till toppen