Hoppa till innehåll

Jämställdhet mellan könen, Finlands utbildningssystem och de många konflikterna på agendan för sommarsessionen i FN:s råd för mänskliga rättigheter

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 18.6.2024 7.55 | Publicerad på svenska 18.6.2024 kl. 8.01
Pressmeddelande

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder till sitt 56:e möte i Genève i Schweiz den 18 juni–12 juli.

Sommarsessionens fokus ligger på frågor som traditionellt varit viktiga för Finland, det vill säga kvinnors och flickors rättigheter, jämställdhet och arbetet för att förebygga  våld mot och diskriminering av sexuella minoriteter och könsminoriteter. Finland bidrar starkt till förhandlingarna om arbetet för att förebygga diskriminering av kvinnor och flickor, främja menshygien och hälsa.

Den särskilda rapportören Richard Bennett ger rådet sin rapport om den systematiska diskrimineringen och segregationen av  kvinnor och flickor i Afghanistan. Utrikesminister Elina Valtonen håller ett anförande om Afghanistan på de nordiska och baltiska ländernas vägnar. 

Rådet behandlar också frågor som gäller rättigheterna att delta, till exempel yttrandefriheten och rätten till fredliga demonstrationer, och frågor som rör klimatförändringar och affärsverksamhet.

Farida Shaheed som rapporterar om frågor kring rätten till undervisning, ger rådet en rapport om Finland (på engelska) och rekommendationerna till Finland. Shaheed bekantade sig med Finlands utbildningssystem hösten 2023. Finland deltar i dialogen om rapporten och dess rekommendationer.      

Övriga frågor på rådets agenda är bland annat Rysslands anfallskrig mot Ukraina, läget i Palestinska området och människorättssituationen i Burundi, Sudan, Syrien, Myanmar och Belarus. Undersökningskommissionen som rådet utsett för att behandla frågor som angår Palestinska området lämnar också sin rapport. Kommissionen har sedan Hamas terrorattack den 7 oktober 2023 samlat in information om alla parters agerande i Gazakonflikten.

Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter OHCHR ger en översikt över läget i Ukraina. OHCHR har gjort ett viktigt oberoende arbete med att registrera civila offer sedan början av Rysslands olagliga anfallskrig. De nordiska och baltiska länderna deltar i dessa dialoger i rådet genom gemensamma anföranden.

Finland ordnar tillsammans med Ukraina ett sidoevenemang som handlar om vilka miljöskador Rysslands anfallskrig har gett upphov till och hur skadorna har påverkat tillgodoseendet av de mänskliga rättigheterna. Tillsammans med Belgien ordnar Finland ett sidoevenemang om kvinnors rätt till adekvat boende i Syrien. 

Rådet för mänskliga rättigheter är FN:s viktigaste mellanstatliga organ för att skydda och främja de mänskliga rättigheterna. Finlands treåriga medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter fortsätter till utgången av 2024. Finland arbetar i rådet för att främja och skydda de universella mänskliga rättigheterna. Finlands ständiga representant i Genève, ambassadör Heidi Schroderus-Fox, är en av rådets vice ordförande.

Läs mer:

Mer information

  • Ann-Mari Fröberg, teamledare, enheten för politiska frågor om mänskliga rättigheter, tfn +358 295 350 896
  • Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].