Hoppa till innehåll

Kollektivtrafiken får ytterligare 111 miljoner euro i coronastöd i tilläggsbudgeten

kommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 23.10.2020 15.42 | Publicerad på svenska 29.3.2023 kl. 9.58
Pressmeddelande

Regeringen har enats om den sjunde tilläggsbudgeten för 2020. Regeringen föreslår tilläggsfinansiering för kommunikationsministeriets förvaltningsområde för att stödja särskilt den offentliga persontrafiken och persontågstrafiken.

Under momentet för köp och utvecklande av tjänster inom den offentliga persontrafiken föreslås ett tillägg på 100 miljoner euro för att stimulera och utveckla verksamheten på ett hållbart sätt. Det nya stödet möjliggör att kollektivtrafiken kan fortsätta smidigt i coronavirusläget. Tryggandet av servicenivån och utvecklingsåtgärderna i kollektivtrafiken stöder målet om klimatneutralitet och minskningen av utsläppen från trafiken.

För köp av tjänster inom persontågstrafiken föreslås ett tilläggsanslag på 11 miljoner euro på grund av coronavirusläget. Med tilläggsfinansieringen upprätthålls servicenivån inom den offentligt upphandlade persontågstrafiken. 

Minister Harakka: Den offentliga trafiken ombesörjs i hela landet

- Coronavirusläget har drabbat kollektivtrafiken hårt. Därför anvisar regeringen 100 miljoner euro i tilläggsstöd till kollektivtrafiken och 11 miljoner euro till VR:s upphandlade trafik. I början av sommaren beslutade vi om ett kollektivtrafikstöd på 100 miljoner euro som har delats till städerna, konstaterar kommunikationsminister Timo Harakka.

- Kollektivtrafiken i städerna, närings-, trafik- och miljöcentralernas busstrafik i glesbygdsområden samt den upphandlade trafik som VR tillhandahåller på små orter är viktiga med tanke på jämlikheten mellan medborgarna. Dessa måste tryggas. Människor måste kunna ta sig till jobbet och hobbyer samt kunna träffa vänner och släktingar även under exceptionella omständigheter, säger minister Harakka.

- Tilläggsstöden till kollektivtrafiken stärker klimatstimulansen, en hållbar ekonomi och sysselsättningen. Vi gör vårt bästa för att en tillräckligt omfattande och förmånlig kollektivtrafik är ett bra alternativ för möjligast många, framhåller minister Harakka.

Nya trafikledsprojekt inleds

Planeringen av ett internationellt gränsövergångsställe i Parikkala inleds. För projektet föreslås ett anslag på 700 000 euro, av vilket 150 000 euro föreslås för 2020.

För utvecklandet av vägsträckan riksväg 5 Hurus-Hietanen föreslås det en fullmakt på 7 miljoner euro och ett anslag på 400 000 euro 2020. Målet med projektet är att förbättra smidigheten och säkerheten i trafiken. På vägsträckan genomförs ett system med kontinuerliga omkörningsfiler.

Ringvägen på E18 runt Åbo förbättras på sträckan Nådendal-Reso. För planeringsprojektet föreslås en fullmakt på 4,2 miljoner euro och för 2020 ett anslag på 0,2 miljoner euro. Projektet främjar att trafiken fungerar och är säker och hållbar.

Vad händer härnäst?

Regeringens proposition om en sjunde tilläggsbudget för 2020 lämnas till riksdagen den 29 oktober 2020.

Mer information:

Ilkka Hamunen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 478 1027

Sanna Ruuskanen, direktör för enheten för ekonomisk utveckling, tfn 050 344 3400

upphandling och utveckling av kollektivtrafiken:

Elina Thorström, direktör för marknadsenheten, tfn 040 507 4502

trafikledsprojekt:

Timo Kievari, direktör för utvecklingsenheten, tfn 040 059 3706

Pressmeddelande från finansministeriet och statsrådets kommunikationsavdelning 23.10.2020: Regeringen enades om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020

Timo Harakka regeringen