Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Förtroendet för hälso- och sjukvården och utbildningen sjunker ytterligare

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 22.3.2024 15.26 | Publicerad på svenska 25.3.2024 kl. 14.10
Pressmeddelande

Förtroendet för hälso- och sjukvården fortsatte sjunka i den Medborgarpulsen-enkät som genomfördes i mars och ligger nu som lägst på 58 procent. Förtroendet för utbildningen har också sjunkit och ligger som lägst på 71 procent.

”De senaste förändringarna i förtroendet för hälso- och sjukvården och utbildningssystemet är inte särskilt stora men den långsiktiga trenden är bekymrande. För två år sedan var förtroendet från allmänheten fortfarande stort men sedan dess har förtroendet klart sjunkit”, säger ledande sakkunnig vid statsrådets kansli Juho Jyrkiäinen.

Även upplevelsen att samhället är rättvist fortsatte sjunka i den Medborgarpulsen-enkät som genomfördes i mars. Ännu för ett år sedan ansåg 77 procent av finländarna att samhället åtminstone är ganska rättvist. Motsvarande andel nu är 56 procent. I februari var det 63 procent. Medborgarpulsen-enkäterna har genomförts månatligen sedan april 2020.

Färre än hälften av låginkomsttagarna upplever samhället som rättvist

Av låginkomsttagarna upplever endast 45 procent att samhället är åtminstone ganska rättvist, kvinnorna i mindre utsträckning än männen. Av åldersgrupperna är det 60–74-åringarna som i minst utsträckning upplever samhället som rättvist.

”Upplevelsen att samhället är rättvist har klart sjunkit under det gångna året i alla grupper som svarat. Den har emellertid sjunkit mest av alla bland låginkomsttagare, av vilka endast hälften upplever att samhället är rättvist”, säger Jyrkiäinen.

Även tron på framtiden har sjunkit under en längre tid och sjönk till sin hittills lägsta nivå i Medborgarpulsen-enkäten i mars. Nu förhåller sig 68 procent åtminstone ganska tillitsfulla till framtiden. För ett år sedan var det 77 procent.

Förtroendet för regeringen och de politiska partierna har sjunkit till sin lägsta nivå under mätningarna. Nu litar åtminstone38 procent på regeringen och 28 procent på de politiska partierna.

Medborgarpulsen-enkäterna genomförs för att ta reda på vilka åsikter allmänheten har om aktuella teman och om myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Den 54:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes den 13–18 mars 2024. Enkätmaterialet samlas in på webben bland medborgare i åldern 15–74 år som bor annanstans i Finland än på Åland. Materialet samlas in av Statistikcentralen. 

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181