Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Oron för att kriget ska sprida sig från Ukraina har vuxit

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 26.1.2024 13.54 | Publicerad på svenska 6.2.2024 kl. 14.27
Pressmeddelande

Medborgarpulsen-enkätens respondenter uttrycker starkare oro över Rysslands åtgärder än de gjorde i slutet av förra året.

Klart fler än tidigare, cirka fyra av fem, är bekymrade över att kriget sprider sig från Ukraina. I slutet av året var andelen bekymrade 73 procent. Också oron över Rysslands eventuella militära åtgärder mot Finland har ökat. Andelen respondenter som känner sig åtminstone i någon mån bekymrade är 68 procent, medan motsvarande andel i december var 63 procent. Också oron över Rysslands strävan att påverka det finländska samhället har ökat något. Finlands reaktioner på Rysslands påverkansverksamhet anses fortfarande vara tillräckliga och rättidiga. 63 procent är åtminstone ganska nöjda med dem.

Oron över försörjningen som högst sedan början av covid-19-krisen

Finländarnas oro över hur de ska klara sig ekonomiskt har gradvis ökat och är nu större än någonsin under den tid som Medborgarpulsen-enkäter har genomförts, det vill säga sedan våren 2020.

42 procent uppger att de är åtminstone i någon mån oroade över sitt hushålls försörjning under den kommande månaden. Ungefär hälften av respondenterna uppger att de skjuter upp större inköp på grund av den osäkerhet som krisen orsakar, och nästan lika många uppger att de har ändrat sina konsumtionsvanor på grund av höjda priser.

Unga kvinnor känner mycket stress

I Medborgarpulsen har man regelbundet frågat om respondenternas upplevelser av stress, och resultaten i januari tyder på en relativt hög stressnivå.

Mest stress upplever flickor och kvinnor i åldern 15–29 år. Över hälften av dem uppger att de känner åtminstone ganska mycket stress. Våren 2020 var motsvarande andel cirka en tredjedel av åldersgruppen.

”Upplevelser av stress har blivit vanligare i alla åldersgrupper under de senaste åren, och tyvärr har ökningen varit störst bland unga kvinnor som redan tidigare kände sig klart mer stressade än andra grupper”, säger Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Den senaste, 52:a omgången av Medborgarpulsen-webbenkäten genomfördes den 17–22 januari. Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Statistikcentralen ansvarar för insamlingen av enkätmaterialet.

Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181