Hoppa till innehåll

Medborgarpulsen: Upplevelsen av rättvisa i samhället har minskat ytterligare

statsrådets kansli
Utgivningsdatum 23.2.2024 11.28 | Publicerad på svenska 26.2.2024 kl. 12.14
Pressmeddelande

Upplevelsen av rättvisa i samhället sjönk i februari 2024 till den lägsta nivån någonsin under den tid då Medborgarpulsen-enkäter har genomförts. Enkäter har genomförts månatligen sedan april 2020.

Upplevelsen av rättvisa i samhället har varit på nedgång sedan hösten 2023. Resultaten har blivit klart sämre i alla grupper jämfört med början av 2023. I synnerhet andelen låginkomsttagare, kvinnor och personer över 60 år som upplever samhället som rättvist har minskat.

”En klar majoritet upplever att samhället fortfarande är rättvist, men det finns betydande skillnader mellan svarsgrupperna. Samtidigt som fyra av fem höginkomsttagare upplever samhället som ganska eller mycket rättvist, är det bara hälften av låginkomsttagarna som upplever saken så. Män ser samhället som rättvist i klart större utsträckning än kvinnor”, berättar Juho Jyrkiäinen, som är ledande sakkunnig vid statsrådets kansli.

Upplevelsen av stress är högre än någonsin tidigare under mätningshistorien

Medborgarpulsen-enkäterna har man regelbundet frågat om respondenternas upplevelser av stress. Upplevelsen av stress är i februari 2024 högre än någonsin tidigare under mätningshistorien, det vill säga sedan april 2020. 32 procent av respondenterna uppger att de upplever ganska mycket eller väldigt mycket stress. Unga kvinnor upplever mest stress. Över hälften av flickorna och kvinnorna i åldern 15–29 år uppger att de känner åtminstone ganska mycket stress.

Andra utdrag ur resultaten av Medborgarpulsen i februari 2024:

  • Förtroendet för regeringen och de politiska partierna överlag har minskat något jämfört med december och januari. Mest litar respondenterna på försvarsmakten och polisen.
  • Som de viktigaste temana i regeringens arbete betonas fortfarande hälso- och sjukvård (58 %), utbildning (36 %) och hållbara offentliga finanser (35 %), men allt fler (28 %) anser också att det är viktigt att förbättra sysselsättningen.
  • Finlands reaktioner på Rysslands påverkansverksamhet och åtgärder vid östgränsen får fortfarande ett starkt stöd av finländarna.


Medborgarpulsen-enkäter genomförs för att utreda allmänhetens åsikter om aktuella teman och myndigheternas verksamhet. Därtill utreds svarspersonernas sinnesstämningar och förväntningar inför framtiden. Den 53:e omgången av Medborgarpulsen-enkäten genomfördes mellan den 14 och den 19 februari 2024. Enkätmaterialet samlas in på webben bland medborgare i åldern 15–74 år som bor annanstans i Finland än på Åland. Materialet samlas in av Statistikcentralen.

Den första Medborgarpulsen-enkäten genomfördes i april 2020, och nya görs med cirka en månads mellanrum. Respondenterna byts ut för varje omgång. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska.


Ytterligare information: Juho Jyrkiäinen, ledande sakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 181