Hoppa till innehåll

Minister Adlercreutz besöker universitet för att tala om de olika möjligheterna att arbeta i EU

Utgivningsdatum 4.4.2024 15.47
Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz kommer under våren att besöka flera finländska universitet för att berätta om och diskutera möjligheterna att arbeta i EU. Syftet med universitetsturnén är att öka de studerandes intresse för en EU-karriär och ge grundläggande information om EU-uppgifter.

”Ju fler finländare som arbetar vid EU:s institutioner, desto bättre är kunskapen om Finlands särdrag. Att öka de finländska ungdomarnas intresse för en EU-karriär är ytterst viktigt också med tanke på påverkansarbetet inom EU. Det ligger i Finlands intresse att de som rör sig i korridorerna i Bryssel har en kontaktyta till den finländska vardagen. För ungdomarna erbjuder en EU-karriär en ypperlig möjlighet att påverka i frågor som är av avgörande betydelse för hela världen”, säger minister Adlercreutz.

Turnén inleddes vid Åbo universitet den 12 mars och går vidare till Tammerfors universitet (den 8 april), Vasa universitet och Åbo Akademis campus i Vasa (den 9 april), Jyväskylä universitet (den 22 april) samt Helsingfors universitet och Aalto-universitetet (den 23 april). Det planeras en fortsättning på turnén under hösten 2024.

Tillställningarna är avsedda för studerande, men även universitetspersonal får delta. I tillställningarna deltar en EU-specialsakkunnig från statsrådets kansli som berättar mer om arbetsmöjligheterna i EU, ansökningsprocessen och åtgärderna för att främja EU-rekryteringar i Finland.

För att säkerställa en politik som tar hänsyn till alla EU-länders och hela unionens intressen är det viktigt att EU-institutionerna har anställda från alla medlemsländer i lika stor omfattning.

Finländarnas relativa andel av de anställda vid EU-institutionerna kommer att minska drastiskt till följd av pensioneringar. Dessutom har antalet sökande och i synnerhet antalet finländare som klarat EU:s uttagningsprov varit på nedgång. Därför riskerar finländarna att snart bli underrepresenterade i EU.

Målet är inte bara att förbättra finländska tjänstemäns kännedom om EU och främja rekryteringen av finländare till EU, utan också att uppmuntra nyutexaminerade, studerande och unga att söka sig till EU-uppgifter.

Som en del av påverkansarbetet inom EU har statsrådet stärkt åtgärderna för att främja EU-rekryteringar och de resurser som används för dem. Våren 2024 grundar statsrådets kansli ett nätverk för intressegrupper, dit man även bjuder in bland annat organisationer för högskolestuderande och högskolerektorer. Målet är att intensifiera samarbetet mellan olika aktörer och att sprida information om EU-rekryteringar.

EU-institutionerna erbjuder också flera möjligheter till praktik. Praktik kan vara en mycket nyttig erfarenhet oavsett om man fortsätter att arbeta i EU eller inte. Alla EU-institutioner har egna antagningar till praktik, oftast ett par gånger om året.

Arbete i EU erbjuder en möjlighet att främja unionens värden: fred, frihet, demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter. I EU:s tjänst är det möjligt att arbeta med frågor som påverkar alla EU-medborgare, bland annat med klimatfrågor, säkerhet och digital omställning.

EU-institutionerna betalar konkurrenskraftig lön till sina anställda. Utbildningsutbudet är mångsidigt och arbete inom EU erbjuder möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling under hela karriären.

Ytterligare information: Johanna Hulkko, specialsakkunnig, tfn 0295 160 942, och Crista Grönroos, specialmedarbetare, tfn 050 441 4257, statsrådets kansli