Hoppa till innehåll

Minister Adlercreutz deltar i FN:s konferens om små östater

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.5.2024 13.15 | Publicerad på svenska 24.5.2024 kl. 15.30
Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz deltar i FN:s internationella konferens om små östater under utveckling (4th International Conference on small Developing Island States) i Antigua och Barbuda den 27–29 maj.

Den politiska högnivåkonferensen, som ordnas vart tionde år, kommer att behandla situationen för små östater när det gäller FN:s globala mål för hållbar utveckling samt anta ett politiskt slutdokument och en ny handlingsplan för de kommande tio åren. Som en del av konferensen ordnas en omfattande mässa med utställningar för företag och organisationer.

Minister Adlercreutz har ombetts att vara ordförande för en av konferensens fem interaktiva dialoger tillsammans med Maldivernas president Mohamed Muizzu. Dialogen fokuserar på främjande av ekonomi och hållbar utveckling. Övriga talare är Antigua och Barbudas premiärminister Gaston Browne samt Förenta staternas inrikesminister Debra Haaland.

Dessutom har ministern flera bilaterala möten med ministrar från de partnerländer som deltar i konferensen och med ledningen för internationella organisationer. Fokus i diskussionerna ligger särskilt på klimat- och miljöfrågor, den gröna omställningen och de lösningar som Finland erbjuder. Ministern deltar också i ett evenemang om Global Gateway-strategin som stärker EU:s roll i partnerländerna.

På ministerns agenda står dessutom bland annat ett möte med Antigua och Barbudas minister för vetenskap, teknologi och energi samt företagsrepresentanter. Målet med mötet är att främja finländska företags verksamhet i regionen och kartlägga nya samarbetsmöjligheter.

Konferensen är den fjärde i ordningen och har tidigare ordnats på Barbados (1994), Maurutius (2005) och Samoa (2014).

Mer information: Andreas Elfving, specialmedarbetare, tfn 050 310 0274, statsrådets kansli och Milena Hakanpää, utrikessekreterare, tfn 050330 2921, utrikesministeriet