Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Genomforandet av regeringsprogrammet
Nästan hälften av åtgärderna i regeringsprogrammet genomfördes före midsommar

Valtioneuvoston kanslia 1.7.2021 13.00

Publicerad på svenska 1.7.2021 kl. 13.30
Nästan hälften av åtgärderna i regeringsprogrammet genomfördes före midsommar

Statsminister Sanna Marins regering uppdaterade i juni sin handlingsplan utifrån besluten från vårens halvtidsöverläggning. Handlingsplanen kompletterades med 14 åtgärder som regeringen ämnar genomföra under valperioden. Samtidigt såg regeringen över tidigare bestämda tidsplaner. Många projekt har framskridit snabbare än planerat.

Under juni månad slutfördes åtta åtgärder. Den 23 juni godkände riksdagen regeringens proposition med förslag till reform av social- och hälsovårdstjänsterna, vilket var ett av regeringens viktigaste mål. Dessutom fattade regeringen beslut om en strategi för den arktiska politiken och färdigställde flera handlingsplaner. Handlingsplanerna främjar bland annat goda relationer mellan olika befolkningsgrupper, integration, cybersäkerhet och högskoleutbildningens tillgänglighet.

På två år har 45 procent av de centrala åtgärderna i regeringsprogrammet för statsminister Marins regering genomförts. Det räknas med att ytterligare cirka 50 åtgärder kommer att ha genomförts före utgången av 2021. En del av de mål som regeringen ställt upp gäller hela regeringsperioden, varför projekten inte slutförs förrän regeringsperiodens slut i april 2023.

Trots att hanteringen av coronakrisen har fördröjt till exempel riksdagsbehandlingen av redogörelser, har många av regeringens projekt framskridit som väntat.

Tillbaka till toppen