Hoppa till innehåll

Nya riktlinjer för Finlands arktiska politik dras upp vid möten i Tromsö

Utrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 24.1.2023 16.06
Nyhet

Rysslands anfallskrig mot Ukraina har inneburit stora omvälvningar i den arktiska regionen. Även Finlands arktiska politik står inför något helt nytt. Som ett led i arbetet med att dra upp nya politiska riktlinjer ordnar Finland den 31 januari evenemanget ”Changes in the Arctic – how do they affect Finland’s Arctic policy?” i samband med konferensen Arctic Frontiers i Tromsö i Norge.

Evenemanget öppnas av statssekreterare Henrik Haapajärvi, som understryker betydelsen av den arktiska politiken för Finland:
 
”Rysslands anfallskrig mot Ukraina har omfattande och långvariga effekter på Finlands säkerhetspolitiska omgivning också i den arktiska regionen, som vi har försökt hålla så fritt från spänningar som möjligt. Klimatförändringar och biologisk mångfald, hållbar utveckling samt urfolkens ställning kommer också i fortsättningen att vara prioriterade områden för Finlands arktiska politik.”
 
Evenemanget kan ses i direktsändning eller senare som videoupptagning på Arctic Frontiers-konferensens webbplats.
 
I samband med konferensen träffar statssekreterare Haapajärvi och statssekreterare Johanna Sumuvuori förvaltningsföreträdare från länderna i den arktiska regionen. Dessutom deltar de i en rundabordsdiskussion med forskare i den arktiska regionen.
 
Den 30 januari håller delegationen för arktiska frågor ett möte i Tromsö om det arktiska samarbetet mellan Finland och Norge i den nya situationen.
 
Finlands arktiska politik samordnas av statsrådets kansli. Kansliet har tillsatt en arbetsgrupp för tjänstemän med ansvar för arktiska frågor och en delegation för arktiska frågor, som för samman de viktigaste finländska aktörerna vad gäller arktiska frågor.
 
Arctic Frontiers ordnas i år den 30 januari–2 februari. Konferensen är världens näst största årliga evenemang kring arktiska frågor.
 
Ytterligare information: specialsakkunnig, generalsekreterare för delegationen för arktiska frågor Nina Brander, tfn 0295 160 347, statsrådets kansli