Hoppa till innehåll

Organisationsnamn i Nato på svenska och finska i ny Natoordlista

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.7.2023 15.04
Nyhet

Ordlistan innehåller svenska och finska termmotsvarigheter till engelskspråkiga namn och termer inom Nato. Den första delen av ordlistan som nu publiceras innehåller omkring 80 benämningar inom Natos politiska och militära organisationsstruktur.

Den första delen av ordlistan innehåller bland annat benämningar på centrala politiska samarbetsorgan inom Nato, benämningar på kommittéer som är underställda Nordatlantiska rådet (North Atlantic Council, NAC), benämningar på avdelningar inom den internationella staben och den internationella militära staben vid Natos högkvarter samt benämningar inom den militära kommandostrukturen som exempelvis Alliansens militärstrategiska ledning för operationer (Allied Command Operations, ACO) och Alliansens militärstrategiska ledning för transformation (Allied Command Transformation, ACT). Ordlistan kommer senare att kompletteras med ytterligare termer. 

Syftet med projektet är att ta fram gemensamma rekommenderade termer på svenska och finska. Ordlistan har utarbetats i ett projekt som är tillsatt av statsrådets kansli. Språkexperter och sakkunniga från olika ministerier, Försvarsmakten och Institutet för de inhemska språken har deltagit i arbetet. Ordlistan har också sänts på remiss för kommentarer till samarbetspartner i Finland, Sverige och Europeiska unionens råd.  

Ytterligare information: Niina Elomaa (allmänt om ordlistan), specialsakkunnig, niina.elomaa(a)gov.fi, tfn 0295 160 265; Pia Westerberg (om de svenskspråkiga termerna), specialsakkunnig, pia.westerberg (a)gov.fi, tfn 0295 160 578