Hoppa till innehåll

Päivi Anttikoski utnämnd till statsrådets kommunikationsdirektör

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.12.2017 16.16 | Publicerad på svenska 19.12.2017 kl. 17.48
Pressmeddelande 606/2017
Päivi Anttikoski Fotografi: Ella Kiviniemi

Statsrådet utnämnde tisdagen den 19 december filosofie magister Päivi Anttikoski till ett tjänsteförhållande för viss tid som avdelningschef för kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli för tiden 1.1.2018–31.12.2022. Avdelningschefen för kommunikationsavdelningen har titeln statsrådets kommunikationsdirektör.

Anttikoski har arbetat som redaktör, till en början ett tag på Rundradion och från 1998 till 2014 på MTV Ab i olika uppgifter, bland annat som aktualitets-, ekonomi-, utrikes- och politikredaktör. Därefter har hon arbetat som nyhetsproducent, nyhetschef och chefredaktör för nyhetsverksamhet. År 2014 blev Anttikoski chefredaktör för Helsingin Sanomat. Hon slutade arbeta på tidningen i början av detta år. På Helsingin Sanomat ansvarade Anttikoski för det digitala innehållet i tidningen och för produktifiering.

Statsrådets kommunikationsdirektör har till uppgift att planera och genomföra regeringens kommunikation samt samordna och utveckla ministeriernas externa kommunikation. Dessutom ansvarar kommunikationsdirektören för genomförandet av statsrådets strategiska kommunikation i särskilt angivna situationer som statsministern bestämmer. Kommunikationsdirektören är avdelningschef för kommunikationsavdelningen vid statsrådets kansli.

Ytterligare information: Timo Lankinen, understatssekreterare, tfn 0295 160 300, statsrådets kansli