Hoppa till innehåll

Försvarsminister Kaikkonen: Den stärkta försvarsviljan bland unga är mycket viktig

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 29.1.2020 9.30 | Publicerad på svenska 29.1.2020 kl. 9.40
Pressmeddelande
Planeringskommissionen för försvarsinformation PFI har idag publicerat en intervjuundersökning, där man rett ut finländarnas åsikter om utrikes- och säkerhetspolitiken, försvaret och säkerheten. Undersökningen genomfördes under slutet av 2019.
Enligt undersökningen har finländarnas försvarsvilja stärkts jämfört med i december 2018 då den föregående rapporten publicerades.
På frågan "Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert", svarade nu 68 procent av finländarna jakande (2018: 66).
På frågan: "Om Finland blir attackerat, är ni själv beredd att delta i olika uppgifter inom försvaret enligt förmåga och färdigheter?" svarade åter 85 procent av finländarna jakande (2018: 84).
I fråga om båda frågorna har försvarsviljan stärkts mest bland unga i åldersklassen under 25 år.
Försvarsminister Antti Kaikkonen gläder sig över undersökningens resultat:
- Finländarnas försvarsvilja har traditionellt varit mycket stark och i en klass för sig internationellt. Det ska vi värna om, och upprätthålla viljan också i fortsättningen.
- Det gläder mig att försvarsviljan hos unga igen har stärkts efter nedgången i den föregående mätningen. Det verkar ha varit fråga om en tillfällig svacka och ingen bestående trend, vilket är fint och viktigt. Nu är vi på rätt väg igen.
Kaikkonen betonar, att den starka försvarsviljan är en mycket viktig sak för hela det finländska samhället, inte bara för försvarsförvaltningen.
- Man kan säga att försvarsviljan avspeglar vår kristålighet även i ett större sammanhang. Ju större del av oss som vid behov är redo att göra en insats för vår gemensamma säkerhet, desto bättre är vårt utgångsläge.
Utöver försvarsviljan kartlägger PFI:s undersökning även finländarnas åsikter om bl.a. Finlands nuvarande värnpliktssystem och om en allmän medborgartjänst.
Försvarsminister Kaikkonen bedömer att den parlamentariska kommitté som ska tillsättas under de närmaste veckorna säkert kommer att hitta mycket värdefull information i undersökningen.
Kommittén har till uppdrag att utreda hur värnplikten ska utvecklas.
Ytterligare information: Terhi Haapaniemi, försvarsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 140 0018 och Niina Hyrsky, kommunikationsdirektör, tfn 0295 140120.