Hoppa till innehåll

Försvarsminister Niinistö: Hybridkryphålet måste täppas till

försvarsministeriet
Utgivningsdatum 23.5.2017 14.35 | Publicerad på svenska 15.6.2017 kl. 10.06
Pressmeddelande

Försvarsminister Jussi Niinistö utvärderade förändtingsbehoven i territorialövervakningslagen i samband med riksdagens remissdebatt.

- I vår territorialövervakningslag finns ett hål stort nog för en hybrid eller gröna män.

- Den territorialövervakningslag som gäller i dag har utarbetats vid en tid då utgångspunkten var att Finlands territoriella integritet kunde kränkas av främmande stater och militära trupper, som bar en främmande stats vapenmakts militära beteckningar.

Vi har sett hur det vid den olagliga erövringen av Krim, liksom också i östra Ukraina, har använts organiserade statliga väpnade aktörer och utrustningar utan beteckningar, vilka kan jämställas med soldater från en främmande stat. Den statliga aktören var det emellertid svårt att identifiera då yttre kännetecken saknades. En sådan verksamhet orsakar förvirring i mållandet och gör att det går långsammare för staten att fatta beslut. Det är fråga om storskaligt, systematiskt vilseledande, ett fenomen som känns igen som hybridpåverkan eller hybridkrigföring.

- Nu föreslås det att territorialövervakningslagen ska ändras så att lagens tillämpningsområde också ska omfatta ett sådant militärt hot, vars statliga ursprung inte direkt kan identifieras t.ex. för att militära beteckningar saknas.

På detta sätt kan territorialövervakningslagens befogenheter riktas också mot en militär styrka utan beteckningar. I propositionen föreslås det att till territorialövervakningslagen ska fogas en helt ny definition som gäller en militär styrka utan beteckningar och att definitionen på militärfordon ska preciseras.

En annan viktig omständighet är att i territorialövervakningslagen ska föreskrivas om ett ovillkorligt förbud för dylika styrkor att anlända till och uppehålla sig i landet. Detta ska vara kriminaliserat i strafflagen, betonade minister Niinistö.