Hoppa till innehåll

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Utrikesministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 15.5.2022 13.01 | Publicerad på svenska 15.5.2022 kl. 16.00
Pressmeddelande 310/2022

Redogörelsen om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) färdigställdes söndagen den 15 maj av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott. Redogörelsen behandlas i dag kl. 17 på statsrådets allmänna sammanträde, och efter godkännandet överlämnas redogörelsen till riksdagen.

Utkastet till redogörelse har lagts ut på vår webbplats. Efter att redogörelsen har godkänts på statsrådets sammanträde publiceras den slutliga versionen på samma adress.