Hoppa till innehåll

Sms-påminnelsers inverkan på ungas valdeltagande undersöks

justitieministerietstatsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 4.4.2023 11.32 | Publicerad på svenska 12.4.2023 kl. 10.56
Pressmeddelande

I samband med riksdagsvalet våren 2023 ordnades det en sms-kampanj i syfte att uppmuntra unga under 30 år att rösta. En forskargrupp vid Åbo universitet ska undersöka hur kampanjen har inverkat på ungas valdeltagande. Målet är att resultaten av undersökningen publiceras vid årsskiftet 2023–2024.

Sms-kampanjen gick ut på att unga under 30 år vid två olika tillfällen fick information om tidsschemat för och rösträtten i riksdagsvalet. Det första sms:et skickades dagen innan förhandsröstningen började och det andra dagen före den egentliga valdagen. Omkring 30 000 unga fick ett sms på finska och svenska. Jämförelsegruppen, som inte fick något meddelande, omfattade cirka 20 000 unga.

Mottagarna valdes ut slumpmässigt bland sådana under 30-åriga röstberättigade vars telefonnummer fanns tillgängligt och vars boendekommuner hade ett elektroniskt rösträttsregister.

Syftet med undersökningen är att utreda med vilka metoder man kan uppmuntra unga att utöva sin rösträtt. Undersökningen är en fortsättning på försöket i samband med välfärdsområdesvalet 2022, där man genom sms-påminnelser lyckades öka valdeltagandet bland unga under 30 år.

I undersökningen utreds också den sammantagna effekten av sms som skickats före välfärdsområdesvalet och riksdagsvalet. Därför har sms även skickats till en del personer som fyllt 30 år mellan de två valen.

Valdeltagandet bland unga minskar

Valdeltagandet har minskat både i Finland och på andra håll i världen ända sedan 1980-talet. Minskningen ser emellertid olika ut i olika befolknings- och åldersgrupper. Unga under 30 år röstar betydligt mer sällan än äldre finländare.

I Finland har man på olika sätt försökt påverka valdeltagandet bland unga, men skillnaderna i valdeltagandet mellan olika åldersgrupper är ändå större än i de övriga nordiska länderna. Insatser har gjorts till exempel genom fostran i demokrati och mänskliga rättigheter och genom kommunikation.

Undersökningen genomförs i samarbete mellan statsrådets kansli, justitieministeriet och Åbo universitet. Den finansieras av justitieministeriet och Sitras tema Demokrati och delaktighet.

Ytterligare information: Niklas Wilhelmsson, enhetschef, justitieministeriet, tfn 0295 150 348, [email protected], och Maarit Lassander, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 037, [email protected]