Hoppa till innehåll

Statsförvaltningens beredskapsövning stöder beredskapen inför allvarliga störningssituationer

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 28.9.2023 13.37 | Publicerad på svenska 28.9.2023 kl. 13.48
Pressmeddelande

Statsförvaltningens beredskapsövning VALHA 2023–2024 har inletts denna vecka. VALHA-övningar anordnas varje regeringsperiod. I övningarna ingår moduler som leds av var sitt ministerium och en scenariobaserad övning som är gemensam för alla.

Syftet med övningen är att utveckla statsledningens förmåga att reagera på undantagsförhållanden som äventyrar samhällets vitala funktioner.

”Regelbunden övning behövs på grund av snabba förändringar i omvärlden och olika slags störningssituationer. I övningen beaktas de utvecklingsområden som konstaterats i samband med covid-19-pandemin och riktlinjerna i strategin för samhällets övergripande säkerhet. Övningen stöder och utvecklar förutom förutsättningarna för krisledning, den övergripande säkerheten och beredskapen i statsrådet också deltagande organisationers och anställdas kompetens i störningssituationer”, berättar statsrådets säkerhetsdirektör Ahti Kurvinen.

Ytterligare information: Ahti Kurvinen, statsrådets säkerhetsdirektör, tfn 0295 160 100