Hoppa till innehåll

Statsminister Marin i Österrike: Europa kan samarbeta för att lösa vår tids största utmaningar

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 17.2.2023 19.38 | Publicerad på svenska 20.2.2023 kl. 10.47
Pressmeddelande
Pääministeri Marin ja liittokansleri Nehammer Suomen, Itävallan ja EU:n lippujen edessä.

Statsminister Sanna Marin besökte Wien fredagen den 17 februari. På agendan för besöket stod möten med Österrikes förbundskansler Karl Nehammer och förbundspresident Alexander Van der Bellen. Dagens diskussioner fokuserade på aktuella utmaningar i Europa, bland annat stödet till Ukraina under Rysslands anfallskrig, EU:s ekonomiska åtgärder och migrationen.

Ett diskussionstema var betydelsen av ekonomiskt, militärt och politiskt stöd till Ukraina under landets försvarskamp mot Rysslands aggression. En väsentlig del av detta stöd är EU:s sanktioner mot Ryssland och fortsatt arbete för att förhindra kringgående av sanktionerna. Dessutom diskuterades det hur Ryssland kan ställas till svars för de omfattande krigsförbrytelserna i Ukraina.

”Inför årsdagen av Rysslands olagliga anfallskrig måste vi målmedvetet stödja Ukraina i dess försvarskamp. Ukraina försvarar sitt territorium, sitt folk och sin kultur i enlighet med principerna i FN-stadgan. Samtidigt försvarar landet värderingarna i hela den fria världen. Vi måste också ge vårt fulla stöd för en rättvis fred”, sade statsminister Marin.

Under diskussionen om EU:s ekonomiska åtgärder och regler om statligt stöd betonade statsminister Marin att de kortsiktiga åtgärderna för att bemöta de ekonomiska utmaningarna också ska stödja EU:s konkurrenskraft på lång sikt.

När det gäller migrationen sade statsminister Marin att hon delar oron över det ökade antalet olovliga gränsövergångar till EU. Vid diskussionerna togs upp behovet av att så snabbt som möjligt hitta en gemensam lösning i fråga om EU:s migrations- och asylreform. Antalet asylsökande har ökat betydligt i många EU-länder nära västra Balkan och i synnerhet i Österrike.

Dessutom diskuterades Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s roll och framtid samt Finlands kommande ordförandeskap i organisationen 2025.

På EU-nivå har Finland och Österrike liknande synpunkter på den ekonomiska politiken och konkurrenskraftspolitiken och på många andra frågor. Båda länderna framhåller vikten av multilateral regelbaserad ordning i världspolitiken.

Statsminister Marin besökte Österrike för första gången.

Ytterligare information: Jari Luoto, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 050 468 5949, Lauri Voionmaa, specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, Saara Pokki, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 050 478 6363, och Lauri Heikkinen, kommunikationsexpert, tfn 046 923 5090, statsrådets kansli