Hoppa till innehåll

Statsminister Sanna Marins anförande i samband med riksdagens aktuella debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 22.2.2022 14.45 | Publicerad på svenska 22.2.2022 kl. 17.37
Tal
Pääministeri Sanna Marin

Statsminister Sanna Marin höll ett anförande i samband med riksdagens aktuella debatt om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget den 22 februari 2022. Det talade ordet gäller.

Ärade talman!

Rysslands president Vladimir Putins beslut att erkänna de ukrainska länen Donetsk och Luhansk som självständiga stater bryter allvarligt mot internationell rätt och de grundläggande principerna för säkerheten i Europa. Finland fördömer Rysslands ensidiga kränkningar av Ukrainas territoriella integritet och suveränitet.

Ryssland är en part i konflikten. Landet kan inte undvika sitt ansvar genom att låtsas något annat. Ryssland bryter nu öppet mot Minskavtalen, som har FN:s säkerhetsråds stöd.

Ärade talman! 

Ryssland har redan i flera månader ökat spänningarna vid gränsen mot Ukraina. Beslutet att erkänna länen Donetsk och Luhansk som självständiga stater är en allvarlig åtgärd. 

Putin undertecknade också avtal om samarbete med länen. Duman, det ryska parlamentets underhus, godkände avtalen i dag. Nu ser det ut som att Ryssland kommer att sända så kallade fredsbevarande trupper till länen.

I nuläget verkar det tyvärr sannolikt att Ryssland kommer att gå längre än så och att läget kan försämras snabbt. Regeringen bevakar läget aktivt och håller riksdagen uppdaterad.

Ärade talman!

Genom att sända ryska trupper till länen utvidgar Ryssland den illegala ockupationen av Ukraina, som började redan 2014. Det internationella samfundet har fördömt Rysslands agerande på bred front. Det har även Finland och Europeiska unionen.

Vi kräver att Ryssland återtar sitt beslut att erkänna länens självständighet, upphör med den militära verksamheten, drar tillbaka sina trupper från Ukraina och återvänder till förhandlingsborden inom ramen för Normandieformatet och OSSE. 

Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott diskuterade läget vid sitt möte i dag. Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska linje är enhetlig och stabil. President Niinistö redogjorde tidigare i dag för läget utifrån diskussionen i ministerutskottet.

Ärade talman!

Finland reagerar på Rysslands agerande som en del av Europeiska unionen. Finland har konsekvent betonat att EU bör vara beredd på att reagera enat, starkt och målmedvetet, om situationen så kräver.

Europeiska unionen bereder för närvarande åtgärder som svar på Rysslands agerande. Åtgärderna har samordnats med våra nära partner, framför allt med Förenta staterna. Jag diskuterade situationen och beredningen av sanktioner med Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i går. EU:s utrikesministrar samlas ännu i dag för att diskutera vilka åtgärder vi är beredda att vidta mot Ryssland. 

Europeiska rådet konstaterade redan i december 2021 att EU mot bakgrund av den ökade globala instabiliteten kommer att ta ett större ansvar för sin egen säkerhet och på försvarsområdet. EU kommer att främja sina intressen och värden, att stärka sin kapacitet och beredskap för att effektivt möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. Samtidigt betonade rådet att Ryssland utan dröjsmål måste minska spänningarna till följd av landets militära upprustning vid gränsen mot Ukraina och den aggressiva retoriken.

Europeiska rådet uttryckte senast förra veckan sitt fulla stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vi fortsätter att samarbeta med EU och våra andra partner för att hantera situationen och finna en lösning. 

Samtidigt utvidgar vi vårt stöd för Ukraina. Vi står fast bakom Ukrainas självständighet, suveränitet och territoriella integritet.

Ärade talman!

Det står klart att Ryssland försöker bygga upp intressesfärer i sina närområden. Ryssland är medlem i FN:s säkerhetsråd och bär ett särskilt ansvar för den internationella freden och säkerheten, men agerar i strid med detta. Det handlar inte bara om säkerheten i Europa.

Jag kommer i morgon att ge riksdagen statsministerns upplysning om det utrikes- och säkerhetspolitiska läget. Då är det möjligt att föra en ingående diskussion om ämnet.