Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Statsrådet godkände bildandet av projektbolagen för Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo

Kommunikationsministeriet
25.6.2020 14.00 | Publicerad på svenska 25.6.2020 kl. 15.30
Pressmeddelande

Beredningen av de projektbolag som ska bildas för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo framskrider.

Statsrådet beslutade den 25 juni 2020 att bemyndiga kommunikationsministeriet att bilda de nya, delvis statsägda aktiebolagen: Projektbolaget Finlandsbanan och projektbolaget Entimmeståget till Åbo. Kommunikationsministeriet kan underteckna avtalen om bolagsbildning och andra handlingar som hänför sig till bildandet och på statens vägnar teckna bolagets aktier.

Finska statens andel är i båda projektbolagen 51 procent. I projektbolaget Finlandsbanan innebär detta i samband med bildandet av bolaget sammanlagt 1 116 536,88 euro och i projektbolaget Entimmeståget till Åbo 508 885,65 euro.

Projektbolaget Finlandsbanan

Syftet med projektet Finlandsbanan är att främja planeringen av spårförbindelsen mellan Helsingfors och Tammerfors via Helsingfors-Vanda flygplats fram till byggberedskap.

I projektbolaget Finlandsbanan ska utöver staten också följande delta: Finavia, Helsingfors, Tammerfors, Vanda, Tavastehus, Janakkala, Riihimäki, Lahtis, Akaa, Jyväskylä, Uleåborg, Björneborg, Seinäjoki, Vasa, Kangasala, Nokia, Orivesi, Birkala, Ylöjärvi, Parkano och Karleby.

Projektbolaget Entimmeståget till Åbo

Syftet med projektbolaget Entimmeståget till Åbo är att främja planeringen av direktbanan Esbo-Salo och banavsnittet Salo-Åbo fram till byggberedskap.

I projektet Entimmeståget till Åbo ska utöver staten också Åbo, Esbo, Helsingfors, Salo, Lojo, Vichtis och Kyrkslätt delta.

Bakgrund till beredningen av projektbolagen

Statens, kommunernas och Finavia Abp:s förhandlare nådde den 13 februari 2020 samförstånd om att bilda projektbolag för planeringen av Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo och om de olika parternas finansiella bidrag.

Regeringens finanspolitiska ministerutskott förordade den 3 mars 2020 för statens del projektbolaget Finlandsbanan och projektbolaget Entimmeståget till Åbo.

Kommunerna och Finavia Abp har behandlat aktieägaravtalen i sina behöriga beslutsfattande organ under våren och sommaren 2020.

Kommunikationsministeriet har dessutom inlett diskussioner om förutsättningarna för att bilda ett projektbolag för planering av den östliga spårförbindelsen. Ett inledande möte med kommunerna hölls den 24 juni 2020.

Vad händer härnäst?

Projektbolagen Finlandsbanan och Entimmeståget till Åbo bildas när tiden för sökande av ändring i fråga om kommunernas beslut har löpt ut.

En förutsättning för bildandet är att finska statens finansieringsförbindelse i samband med bildandet utgör högst 51 procent av det totala beloppet av finansieringsförbindelserna.

Eventuella processer för sökande av ändring kan inverka på tidsramarna för bildandet av bolag och därför kan det exakta datumet för bildandet inte anges.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751


Pressmeddelande 14.2.2020: Staten och kommunerna har träffat avtal om stora spårprojekt
Pressmeddelande 24.6.2020: Diskussionerna om ett projektbolag för den östliga järnvägsförbindelsen inleds
Valtioneuvosto.fi - Hankkeet: Suurten raidehankkeiden edistäminen (LVM031:00/2019 )

Timo Harakka regeringen
Tillbaka till toppen