Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Teknologi och jämställdhet som tema för Generation Equality-forumet den 29–31 mars – Finland har en internationell ledarroll

Utrikesministeriet
29.3.2021 11.34 | Publicerad på svenska 29.3.2021 kl. 11.40
Pressmeddelande

På det virtuella Generation Equality-forumet i Mexiko offentliggörs åtgärder som vidtas inom den globala kampanjen för att främja jämställdhet inom teknologi och innovationer. Finland har en ledande roll i detta arbete. I forumet deltar statsminister Sanna Marin och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari.

Syftet med kampanjen Generation Equality, som samordnas av FN:s jämställdhetsorganisation UN Women, är att främja jämställdhetsmålen på global nivå. Finland utsågs i fjol att delta i ledningen av en aktionsgrupp med fokus på jämställdhet inom teknologi och innovationsverksamhet. Gruppen offentliggör sin konkreta handlingsplan i samband med det virtuella forumet i Mexiko.

Prioriteringar som Finland drivit på har en framträdande roll i handlingsplanen. Kravet på att eliminera könsrelaterat nätvåld och skapa trygga onlinemiljöer för alla är ett av de viktigaste målen i den globala handlingsplanen.

Handlingsplanen offentliggörs i samband med en paneldiskussion med högnivådeltagare, bland annat utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari. Statsminister Sanna Marin håller ett anförande i samband med ett programinslag om kvinnligt ledarskap. Dessutom deltar statssekreterare Johanna Sumuvuori från utrikesministeriet i en tillställning för inrättande av en vängrupp för jämställdhet.

”Nätvåld och trakasserier online är kränkningar av de mänskliga rättigheterna och lika fördömliga som våld offline. Nättrakasserier, särskilt mot kvinnor, flickor och minoriteter, utgör också ett verkligt hot mot demokratin, eftersom de begränsar och försvårar deltagandet i samhällsdebatten. Vi behöver global reglering, åtaganden och åtgärder för att eliminera nätvåld. För att lyckas med det behövs ett smidigt samarbete mellan regeringar, företag och civilsamhällesorganisationer, vilket kampanjen Generation Equality erbjuder en utmärkt möjlighet till”, säger minister Skinnari.

Under det tre dagar långa forumet offentliggörs också åtgärdsplaner för fem andra aktionsgrupper inom ramen för Generation Equality. Grupperna söker lösningar på frågor som gäller könsrelaterat våld, sexuell och reproduktiv hälsa, ekonomisk rättvisa, klimatförändringen och kvinnligt ledarskap.

Handlingsplanerna kommer att genomföras i samarbete med regeringar, företag, organisationer och ungdomsrörelser under de följande fem åren.

Förberedelseperioden för kampanjen Generation Equality pågår ännu under våren och kulminerar i ett högnivåforum som hålls i Paris från den 30 juni till den 2 juli.

Ytterligare information:

Tanja Leikas-Bottà, ambassadråd, tfn 050 408 7110. Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

 
Tillbaka till toppen