Hoppa till innehåll

Ukrainakrisen har återspeglat sig kraftigt i människors ekonomiska bekymmer

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 11.11.2022 10.15 | Publicerad på svenska 19.12.2022 kl. 16.41
Pressmeddelande
Graafisia käyriä kansalaisten toimeentulosta johtuvasta huolesta, mielialoista ja luottamuksesta yhteiskuntaan. Etenkin huoli toimeentulosta on kohonnut vuoden kuluessa selvästi.

Kriget i Ukraina och dess följder har klart ökat människors ekonomiska bekymmer under det gångna året. Detta framgår av det material om känslor och mental kristålighet som sammanställts utifrån svar på Medborgarpulsen-enkäterna.

I den senaste enkäten, som genomfördes under vecka 40 i början av oktober, var cirka 16 procent av respondenterna mycket oroade över sin utkomst, medan motsvarande andel i början av året var cirka 9 procent. Över hälften var oroade över förändringarna i energipriserna, och varannan har varit tvungen att skjuta upp sina inköp på grund av de höjda priserna.

Stödet både för EU:s sanktioner mot Ryssland och för mottagandet av ukrainska flyktingar har hållits på en tämligen hög nivå. Dessa minskade en aning under sommaren, men i den senaste enkäten under vecka 40 var siffrorna på uppgång.

Ännu i början av året väckte Finlands säkerhet tämligen stor oro, men den minskade klart under sommaren efter att Finland lämnat in sin ansökan om Natomedlemskap.

Ekonomiska rådets sekretariat vid statsrådets kansli har sammanställt en uppsättning indikatorer utifrån Medborgarpulsen-enkäten. Indikatorerna beskriver människors känslor och mentala kristålighet med fokus på kriget i Ukraina och energikrisen. Uppdaterade indikatorer publiceras i fortsättningen på ekonomiska rådets webbplats efter att Medborgarpulsen-enkäten genomförts. Resultaten av följande enkät publiceras vecka 46.
 
Ytterligare information: Pekka Sinko, generalsekreterare för ekonomiska rådet, statsrådets kansli, tfn 0295 160 189, och Timopekka Hakola, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295  161 170