Hoppa till innehåll

UM: Finland har tagit hem en familj på fem personer från Syrien

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 10.12.2021 19.14 | Publicerad på svenska 10.12.2021 kl. 19.30
Pressmeddelande

Fredagen den 10 december 2021 tog utrikesministeriet hem en finländsk mamma och hennes fyra barn från Syrien. Alla fem har varit på lägret al-Hol. De omfattas nu av de finländska myndigheternas åtgärder.

De finländska myndigheterna har enligt grundlagen en skyldighet att om möjligt trygga de grundläggande fri- och rättigheterna för de finländare, och i synnerhet de finländska barn, som hålls i läger i Syrien. Det enda sättet att trygga barnen rättigheter är att ta hem dem från Syrien.

De fem repatrierade personerna hör till samma familj. Ett av barnen är myndigt, det yngsta är under fem år. Alla fem har varit på lägret al-Hol. Familjen togs till Finland via Turkiet i samarbete med de turkiska myndigheterna.

Det var inte möjligt att ta hem endast barnen. Barnens bästa har prioriterats i all myndighetsverksamhet.

Utrikesministeriet har sedan 2019 repatrierat 35 finländare som hållits i lägret al-Hol, varav 26 barn och nio vuxna. Det finns fortfarande ett tiotal finländare i syriska läger.

Lägren i nordöstra Syrien utgör en allvarlig och långvarig säkerhetsrisk. Ju längre barnen vistas i lägren utan skydd och undervisning, desto svårare är det att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering.

Utrikesministeriet försöker om möjligt ta hem även resten av de finländska barnen som finns i lägren.

Ytterligare information:

Utrikesministeriets mediejour, tfn 040 551 6571, [email protected]