Hoppa till innehåll

Utredning: Antalet finländare i EU-tjänster riskerar sjunka drastiskt – svårt att avhjälpa situationen enbart genom nationella åtgärder

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetfinansministerietstatsrådets kansli
Utgivningsdatum 6.10.2023 9.36
Pressmeddelande 434/2023

Finland och de övriga nordiska länderna hotas av underrepresentation i tjäns-temannakåren vid Europeiska unionens institutioner. Denna oro uttrycktes i en utredning som publicerades den 6 oktober och som jämförde vissa med-lemsstaters insatser för att främja medborgarnas karriärer i EU. Enligt utred-ningen är de nationella ansträngningarna i sig inte tillräckliga för att på kort eller medellång sikt avhjälpa situationen.

För en politik som tar hänsyn till alla EU-medlemsstaters och hela unionens intressen är det av avgörande betydelse att det vid EU-institutionerna arbetar anställda från alla medlemsstater i lika stor omfattning. Kännedomen om Finlands särdrag i EU försämras och vår nationella förvaltnings förståelse och kompetens i anslutning till EU:s institutioner försvagas på grund av att den relativa andelen finländare i EU-tjänster minskar.

För närvarande är upp till 15 medlemsstater underrepresenterade i förhållande till sin storlek, medan ett fåtal länder är överrepresenterade i tjänstemannakåren. Den geografiska obalansen mellan tjänstemän påverkar acceptansen av EU i medlemsstaterna.

Pensionering påskyndar minskningen av antalet finländska EU-tjänstemän

Antalet finländare i EU minskar både på grund av pensioneringen av tjänstemän under de närmaste åren och finländarnas svaga framgång i EU:s uttagningsprov. Under de närmaste åren lämnar i genomsnitt 29 finländare tjänster i EU per år, medan endast 3,5 personer per år får tillträde till tjänsterna via uttagningar. För att behålla den finländska representationen på nuvarande nivå skulle det krävas att upp till sju gånger så många finländare klarar av uttagsprovet inom de närmaste åren.

Det krävs åtgärder på nationell nivå och unionsnivå för att rätta till den geografiska obalansen

Utredningen rekommenderar att Finland utarbetar en nationell strategi för EU-karriärer som sträcker sig över minst två regeringsperioder. Strategin bör särskilt fokusera på nyutexaminerade, studerande och ungdomar. Enligt utredningen är det mycket svårt att uppnå de önskade resultaten på kort eller medellång sikt enbart genom nationella insatser. Samtidigt behövs det ett tillmötesgående och särskilda åtgärder från EU:s sida för att återställa den geografiska balansen.

Utredningen om främjandet av finländares EU-karriärer med en internationell jämförelse genomfördes av KPMG Oy, 4Front Oy och institutionen för riksdagsforskning vid Åbo universitet som en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för år 2022.

Mer information ges av: Henrik Pekkala, Senior Manager, KPMG Oy, tfn 040 535 5638, henrik.pekkala(at)kpmg.fi och Timo Moilanen, finansråd, finansministeriet, tfn 02955 30455, timo.moilanen(at)gov.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt. Mer information: https://tietokayttoon.fi/sv.