Hoppa till innehåll

Utrikesminister Haavisto deltar i utrikesrådet och i det östliga partnerskapets utrikesministermöte i Bryssel

Utrikesministeriet
Utgivningsdatum 12.11.2021 10.28 | Publicerad på svenska 12.11.2021 kl. 10.50
Pressmeddelande

EU:s utrikesministrar sammanträder i utrikesrådet måndagen den 15 november i Bryssel. Huvudtemana på utrikesrådets agenda är Sahel, västra Balkan och den strategiska kompassen för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. På dagordningen står också aktuella frågor som rör Belarus, energiprisernas geopolitiska aspekter, Etiopien, Sudan och resultaten av FN:s 26:e klimatkonferens. Under utrikesministermötet för EU:s östliga partnerskap diskuteras prioriterade områden i det framtida samarbetet. Utrikesministrarna bereder även toppmötet med det östliga partnerskapet den 15 december.

Utrikesrådet ska diskutera situationen i Sahel med fokus på den senaste tidens händelser i Mali. Utöver krishanteringsinsatsen framhåller Finland vikten av att stödja civila insatser, till exempel för basservice och utbildning. Finlands anser att fredsbyggande ska vara en av EU:s prioriteringar. 
Ministrarna diskuterar EU:s roll på västra Balkan och hur samarbetet med länderna i regionen ska fortsätta. De tar upp situationen i Bosnien och Hercegovina och dialogen för att normalisera relationerna mellan Serbien och Kosovo.

Under en gemensam diskussion mellan utrikes- och försvarsministrarna presenterar den höga representanten Josep Borrell det första utkastet till strategiskt kompass för EU:s säkerhets- och försvarssamarbete. Den strategiska kompassen ska precisera de gemensamma målen för krishantering, stöd till partner och skyddet av Europeiska unionen och dess medborgare. Finlands vill se en omfattande och konkret strategi som utvecklar och stärker EU:s gemensamma utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik.

Utrikesminister Pekka Haavisto deltar också i utrikesministermötet för det östliga partnerskapet. Målet för östliga partnerskapets kommande arbetsprogram är att stödja partnerländernas ekonomiska återhämtning, deras samhälleliga bärkraft och reformer.

”Finland stöder det östliga partnerskapet, och det kommande toppmötet är viktigt för att stärka våra gemensamma åtaganden. Finland anser att de grundläggande rättigheterna, de gemensamma värdena och reformerna på basis av dessa är viktiga för att skapa samhällelig stabilitet. Det är positivt att vi inom ramen för det östliga partnerskapet i allt högre grad stöder partnerländernas åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna”, säger utrikesminister Haavisto.

Ytterligare information:

Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn +358 295 350 492

Matti Nissinen, Europakorrespondent, tfn  +358 295 351 780

Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected].