Hoppa till innehåll
Media
Valtioneuvosto framsida

Utrikesministeriet deltar i SuomiAreena

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.7.2021 10.20 | Publicerad på svenska 9.7.2021 kl. 15.10
Nyhet

SuomiAreena ordnas i år i hybridform den 12–16 juli. Utrikesministeriet deltar i SuomiAreena med två evenemang. Tisdagen den 13 juli diskuteras klimatsprånget och vem som bär ansvaret för att begränsa klimatförändringen. Paneldiskussionen onsdagen den 14 juli om nuläget för det nordiska samarbetet ordnas i samarbete med Nordiska ministerrådet.

Röd SuomiAreena ballong framför mörk vägg med mönster.
I år på utrikesministeriums program på SuomiAreena diskuteras det klimatsprånget samt det nordsika samarbetet.

Är ett klimatsprång fortfarande möjligt?

Trots att världen till följd av coronapandemin tillfälligt saktade ner fortsätter koldioxidhalten i atmosfären att stiga, och klimatförändringen är fortsättningsvis vår generations största utmaning.

Det reflekteras över klimatsprånget i ljuset av målsättningarna i klimatavtalet från Paris och implementeringen av dem. Med vilka metoder kan vi sakta ner klimatförändringen, och är det fortfarande möjligt att uppnå  målsättningarna? Hur kan vi få med tillräckligt många betydande aktörer? Panelen erbjuder synvinklar på dessa frågor och en inblick i nuläget för den internationella klimatpolitikens arenor.

Panelen diskuterar dessutom särskilt Finlands roll i att hitta lösningar till de globala problem som klimatförändringen orsakat. Dessa teman kommer att dryftas av följande toppexperter inom sina branscher: Utrikesminister Pekka Haavisto, utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari, Henrietta Moon som är grundare av Carbo Culture, ett företag som tillverkar biokol av jordbruksavfall, och klimatpanelens ordförande Markku Ollikainen

 

Tisdagen den 13 juli kl. 14.55–15.40 Klimatsprånget – Vem ska ta språnget och hur långt? – Paneldiskussion

Du kan följa med diskussionen live på MTV:s sidor.

 

Det nordiska samarbetet efter pandemin

På onsdag analyseras i sin tur läget för det nordiska samarbetet i coronapandemins efterdyningar. De nordiska statsministrarna slog fast en gemensam vision på sommaren 2019: Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Pandemin visade dock att inte ens “nordiska självklarheter” som exempelvis fri rörlighet inom Norden kan tas för givet. Hur mår det nordiska samarbetet idag? Vad har vi lärt oss under pandemitiden? Hur ska Norden gå vidare, tillsammans, mot ett grönare, konkurrenskraftigt och social hållbart Norden? Vad krävs för att Norden kunde leda vägen mot en grön omställning?

 

Onsdagen den 14 juli kl. 15–15.45 Det nordiska samarbetet nu och i morgon

Du kan följa med diskussionen live på MTV:s sidor.

 
Tillbaka till toppen