Flera nya initiativ under temaveckan för hållbar utveckling

Statsrådets kommunikationsavdelning 30.5.2016 10.13
Nyhet

Finland deltar för andra gången i europeiska veckan för hållbar utveckling den 30 maj till 3 juni. I 38 länder kommer det att pågå över 3 200 evenemang, 26 av dem i Finland. Bland annat Folkpensionsanstalten, Microsoft, DNA, MTK, Fujitsu, FIBS rf, Suez Suomi, Helsingforsregionens miljötjänster HRM, miljöministeriet och ​Finansbranschens Centralförbund deltar i programmet. Avsikten med temaveckan är att synliggöra det arbete som görs för hållbar utveckling och FN:s Agenda 2030.

Finland verkställer Agenda 2030 bland annat genom det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling, där man kommit överens om åtgärder och mål för att möjliggöra ett gott liv också för kommande generationer. Genom konkreta initiativ skapas nya vanor som främjar hållbar utveckling i vardagen.

Initiativen siktar på ansvarstagande på flera olika fronter. Hållbar utveckling kan till exempel främjas genom att skydda traditionella miljöer, motarbeta ensamhet, förespråka kulturell mångfald eller ställa upp mål för energi- och vattenförbrukning.

Företag, organisationer, skolor, myndigheter och privatpersoner har redan tagit över 270 initiativ för hållbar utveckling. Kommissionen för hållbar utveckling, som leds av statsminister Juha Sipilä, har som mål att mångdubbla antalet initiativ och öka processens inflytande och resultat.

Det har tagits flera nya initiativ inför veckan för hållbar utveckling. Bland annat Posti Group Abp, republikens presidents kansli, Finska Missionssällskapet rf, DNA, Keskuspuiston ammattiopisto, Espoo Catering oy, Esbo stadsbibliotek, SOL Palvelut Oy, LähiTapiola, Teknologiindustrin rf, Utbildningsstyrelsen, Mankkaanpuron koulu, Globe Hope, Gasum, GreenKey, PEFC Suomi Suomen metsäsertifiointi Oy, Arkea Oy och Tekes har vidtagit praktiska åtgärder för hållbar utveckling.

Också Team Finland, projektet Finland 100 och riktlinjerna för statens ägarstyrning uppmuntrar sina samarbetsparter och statsbolagen att dra nytta av det samhälleliga åtagandet.


Ytterligare information: Marja Innanen, biträdande generalsekreterare, kommissionen för hållbar utveckling, tfn 040 777 5582, statsrådets kansli

Europeiska veckan för hållbar utveckling

Sammandrag av Finlands rapport till FN

Initiativ

Utredning om Finlands förmåga att genomföra Agenda 2030

Mer information om hållbar utveckling