Coronaviruset: statsrådets information och råd om koronaviruset samt  det aktuella läget och vanliga frågor på thl.fi

Hur lyckades spetsprojektet etablera god praxis – resultaten presenteras på slutseminarium den 15 november

Social- och hälsovårdsministeriet 14.11.2018 13.03
Nyhet

God praxis har spritts och förankrats under 2017–2018 som ett led i regeringens spetsprojekt Hälsa och välfärd ska främjas och ojämlikheten bli mindre. Till spetsprojektet valdes nio verksamhetsmodeller som redan hade konstaterats vara god och verkningsfull praxis. Målet var att de skulle etableras i så stor utsträckning som möjligt i hela landet. Idén är att de goda verksamhetsmodellerna i fortsättningen ska vara bestående verksamhet oberoende av förvaltningsstrukturer.

Den goda praxis som ingår i projektet kan påverka människors levnadsvanor, såsom mot-ion, kost, sömn, alkohol- och narkotikabruk och tobaksrökning. Effekterna sträcker sig även till människors delaktighet och psykiska hälsa. 

Vid projektets slutseminarium den 15 november utvärderas resultaten av projektet. Semi-nariet kan ses i direktsändning eller efteråt som inspelning på denna sida. 

Under 2016–2018 delade social- och hälsovårdsministeriet ut statsunderstöd till ett belopp av 7,25 miljoner euro för spridning av god praxis. Information om de projekt som får stats-understöd och resultaten av dem finns här.

Ytterligare information:

Meri Larivaara, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 634, [email protected]

HYTE hankeuutinen regeringen spetsprojekt