Beslutsfattande

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Statsrådets finskspråkiga nyhetsbrev med information om beslut utkommer varje torsdag. Det går att prenumerera på nyhetsbrevet och få det som utskick per e-post.

Beslut på finska

Statsrådets allmänna sammanträde 23.1.2020
Kirsi Pimiä blir kanslichef vid inrikesministeriet

23.1.2020 13.50
IM
Kirsi Pimiä blir kanslichef vid inrikesministeriet

Statsrådet utnämnde den 23 januari vicehäradshövdingen, juris kandidat Kirsi Pimiä till inrikesministeriets kanslichef. Tjänsten tillsätts för fem år och hon inleder arbetet den 1 februari.

Beslut vid statsrådets allmänna sammanträde (delvis på svenska)