Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Coronaviruset

SHM och THL informerar Av befolkningen över 12 år har nu 76 procent fått båda vaccindoserna - belastningen på den specialiserade sjukvården är fortfarande stor

20.10.2021 17.29

Fram till den 20 oktober hade 85 procent av befolkningen i målgruppen för vaccinationerna, dvs. 12 år fyllda, fått åtminstone det första coronavaccinet, och 76 procent båda vaccindoserna.

Enligt den nuvarande bedömningen är det möjligt att uppnå en vaccinationstäckning på 80 procent den första veckan i november, förutsatt att vaccinationstakten inte avtar.

Videoupptagning av presskonferensen den 21.10. | Yle Arenan

Östersjöstaterna och EU enades om nya åtgärder för att skydda Östersjön

20.10.2021 13.09
MM
De ministrar i Östersjöstaterna som svarar för skyddet av Östersjön och Europeiska kommissionen godkände i dag den uppdaterade aktionsplanen för Östersjön, Baltic Sea Action Plan. Östersjöstaterna och EU har genomfört aktionsplanen sedan 2007. Planen innehåller gemensamma mål och överenskomna åtgärder fram till 2030.

Arbetet med att reformera valdatasystemet inleds

20.10.2021 13.50
JM
Justitieministeriet har inlett en reform av valdatasystemet. Avsikten är att det nya datasystemet ska tas i bruk vid riksdagsvalet 2027.

Jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen:
Medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar har fört diskussionen om behandlingsmetoderna framåt

20.10.2021 12.58
JSM
Foto av skogarna i Kainuu
Riksdagens jord- och skogsbruksutskott gav den 20 oktober 2021 sitt betänkande om medborgarinitiativet om kalhuggning i statens skogar. Den diskussion om skogsbehandlingsmetoderna och metodernas konsekvenser som initiativet väckt är enligt jord- och skogsbruksministeriet och Forststyrelsen väldigt viktig.

Finland och Förenta staterna intensifierar sitt samarbete för att främja digitaliseringen i tillväxtländerna

19.10.2021 21.10
UM
Samantha Power, generaldirektör för Förenta staternas biståndsmyndighet USAID och utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari offentliggjorde den 19 oktober sitt mål att i samarbete främja utvecklingsländernas ekonomiska produktivitet, jämlikhet och mänskliga rättigheter genom digitalisering.

Ledningen för social- och hälsovården deltar i riksomfattande beredskapskurs i Tusby

20.10.2021 9.03
SHM
Social- och hälsovårdsministeriets beredskapsenhet har förberett en riksomfattande beredskapskurs för ledningen för social- och hälsovården i samarbete med Försvarsmaktens medicinalvård. Kursen har samband med arbetet i den av statsrådet tillsatta delegationen för social- och hälsovården under undantagsförhållanden.

Söker du information om coronaviruset på andra språk?

Regeringens pressmeddelanden på nordsamiska, enaresamiska, skoltsamiska, estniska, ryska, somaliska och arabiska samt finlandssvenskt teckenspråk.

Flerspråkigt material

Se även

Statens budget 2022

Statens budget 2022

Statsrådet har överlämnat regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 till riksdagen. 

I budgetpropositionen föreslås anslag på 64,8 miljarder euro. Inkomsterna beräknas uppgå till 57,9 miljarder euro. Budgetpropositionen har ett underskott på 6,9 miljarder euro.

Budgeten 2022

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen