Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Coronavirus

Regeringens riktlinjer för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna gäller till den 13 maj

9.4.2020 13.29

Regeringen fastställde vid sina förhandlingar torsdagen den 9 april att regeringens riktlinjer och anvisningar av den 16 mars för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna ska fortsätta gälla till den 13 maj 2020.

Regeringens riktlinjer
Fragor och svar

Regeringen fattade beslut om den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2020 och planen för de offentliga finanserna 2021–2024

8.4.2020 14.10

Regeringen har förbundit sig att trygga finländarnas välfärd och företagens möjligheter att klara sig av denna kris med så små mänskliga och ekonomiska skador som möjligt. Genom de beslut som nu fattats satsar regeringen på människors hälsa, utkomst, förbättrande av kommunernas situation, företagsverksamhet, näringsverksamhet inom landsbygden, kultur och motion. Utöver de beslut som redan fattats bereder regeringen åtgärder som bidrar till en snabb återhämtning av ekonomin. Åtgärderna ska ingå i tilläggsbudgetpropositionen i maj.

I presskonferensen deltog statsminister Sanna Marin, finansminister Katri Kulmuni, justitieminister Anna-Maja Henriksson, inrikesminister Maria Ohisalo och undervisningsminister Li Andersson.

Ministeriernas pressmeddelanden om ramförhandlingarna
Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube


Coronavirusläget 8.4
Presskonferens om anskaffning av skyddsutrustning under coronavirusepidemin

8.4.2020 15.15

Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila, Försörjningsberedskapscentralens verkställande direktör Tomi Lounema, arbets- och näringsministeriets understatssekreterare Petri Peltonen och utrikesministeriets understatssekreterare Nina Vaskunlahti redogjorde för anskaffningen av skyddsutrustning vid presskonferensen. 

Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Finland ökar sin materialberedskap - också inhemsk produktion inleds | Social- och hälsovårdsministeriet 7.4
Minister Lintilä: Finländska företag har beredskap att tillverka skyddsmaterial | Arbets- och näringsministeriet 7.4


Coronavirusläget 3.4
Regeringen stöder företag under coronaviruskrisen

3.4.2020 11.30

Regeringen gav en översikt över coronavirusläget fredagen den 3 april.

Temat för coronavirusläget var stöd till företagare och företagsfinansiering samt åtgärder för att underlätta situationen för privatpersoner och företag som drabbats av ekonomiska svårigheter på grund av coronaviruset.

I informationsmötet deltog justitieminister Anna-Maja Henriksson och näringsminister Mika Lintilä.

Presentationsmaterialet
Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Regeringen stöder företag under coronaviruskrisen – nytt finansieringsprogram för medelstora företag | Arbets- och näringsministeriet 3.4
Minister Henriksson: Vi hjälper dem som får ekonomiska svårigheter | Justitieministeriet 3.4


Coronavirusläget 2.4
Undantagsarrangemangen inom småbarnspedagogiken och undervisningen

2.4.2020 12.00

Regeringen gav en översikt över coronavirusläget torsdagen den 2 april. Temat var förlängning av begränsningarna inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde fram till den 13 maj.

Undervisningsminister Li Andersson och forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen redogjorde för läget.

Bilder från presskonferensen | Flickr
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube


Se även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917