Statsrådet och ministerierna Media
Hoppa till innehåll

Coronavirus

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronavirussmitta

20.5.2020 13.00

Temat för regeringens översikt över coronavirusläget var välmåendet hos äldre personer, i synnerhet personer över 70 år, och de nya anvisningarna.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru, direktör för Äldreinstitutet Päivi Topo, verksamhetsledare vid Mieli ry Sari Aalto-Matturi och kommunikations- och marknadsföringschef vid Suomen Latu ry Panu Könönen redogjorde för temat.

Också forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd Minna-Liisa Luoma deltog.

Tillställningen ledded av tidigare nyhetsankaret Pirjo Nuotio.

Det är viktigt att äldre personer inte smittas av coronaviruset – välmående och funktionsförmåga också betydelsefullt | SHM
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr

Presskonferens 19.5
Restaurangerna öppnas den 1 juni och bestämmelser om begränsningar i deras verksamhet utfärdas genom en temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

19.5.2020 14.00

Regeringen överlämnade den 19 maj en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar. Lagen ska vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020. Genom lagen föreskrivs det under fortsatta undantagsförhållanden om sådana restriktioner för förplägnadsverksamheten med stöd av vilka näringsverksamheten kan öppnas för kunder och spridningen av coronavirussjukdomen samtidigt kan förhindras. 

I presskonferensen deltog familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och regeringsrådet Ismo Tuominen från social- och hälsovårdsministeriet.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr


Lägesöversikt över regeringens hybridstrategi

15.5.2020 9.55

Statsminister Sanna Marin gav fredagen den 15 maj en lägesöversikt över regeringens hybridstrategi och informerade om den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget.

I informationsmötet deltog Liisa-Maria Voipio-Pulkki, som är strategidirektör vid social- och hälsovårdsministeriet, och Taneli Puumalainen, som är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd. De redogjorde för de mätare och prognoser som används i bedömningen av coronavirusläget.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | Flickr
Lägesbedömning om coronavirusepidemin har publicerats |  Social- och hälsovårdsministeriet 15.5Presskonferens 14.5
Regeringen har med anledning av coronaviruset fattat beslut om ett nytt kostnadsstöd för företag

14.5.2020 10.00

Vid förhandlingarna den 13 maj 2020 fattade regeringen beslut om ett nytt kostnadsstöd som ska beviljas företag oberoende av branschen. Stödet är avsett för de företag vars omsättning har minskat avsevärt på grund av coronaviruset och som har kostnader som är svåra att justera. Stödet riktas till de företag och branscher som har drabbats hårdast av coronaepidemin.

I presskonferensen deltog näringsminister Mika Lintilä.

Presentationsmaterialet
Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Bilder från presskonferensen | FlickrSe även

Regeringens lagstiftningsplan

Regeringens lagstiftningsplan

Lagstiftningsplanen ger en aktuell översikt av läget för beredningen av regeringspropositioner och en uppskattning av när statsrådet ska behandla ett lagförslag och fatta beslut om att lämna det till riksdagen.

Lagstiftningsplanen (på finska)

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet

Regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering den 10 december 2019.

Regeringsprogrammet

Information om brexit

Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat förhandlingsprocessen och utträdesavtalet, och om hur brittiska och finska medborgare och företag ska förbereda sig för ett avtalslöst utträde.

Information om brexit

Statsrådet

Statsrådet

Med statsrådet avses Finlands regering, som består av statsministern och ett behövligt antal andra ministrar. Med statsrådet avses också det beslutsorgan som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

Information om statsrådet

Den sittande regeringen

Den sittande regeringen

Den 10 december 2019 utnämnde republikens president det självständiga Finlands 76:e regering, som leds av statsminister Sanna Marin. Regeringen består av Finlands Socialdemokratiska Parti, Centern i Finland, Gröna förbundet, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet i Finland. I Marins regering ingår 19 ministrar.

Statsminister Marins regering

Finlands regeringar

Finlands regeringar

Du kan söka bland Finlands regeringar, regeringarnas sammansättningar och regeringsprogram under hela självständighetstiden, från och med 1917. Här hittar du också information om Finlands nuvarande och tidigare ministrar.

Regeringarna och ministrarna från och med 1917

Tillbaka till toppen