Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

Svenska folkpartiet

statsrådets kansli

Europa- och ägarstyrningsminister Adlercreutz ansvarar vid statsrådets kansli för de ärenden i anslutning till Europeiska unionen som inte hör till statsministern. Han företräder Finland till exempel i rådskonstellationen allmänna rådet. Dessutom ansvarar minister Adlercreutz för statens ägarstyrningspolitik.  

Personporträtt

Anders Adlercreutz föddes i Helsingfors den 26 april 1970. Nuförtiden bor han med sin familj i sin barndomsstad Kyrkslätt.

Adlercreutz tog studentexamen på Kyrkslätts gymnasium. Efter gymnasiet tog intresset för byggande över och han började studera till arkitekt. Adlercreutz blev utexaminerad från Tekniska högskolan 1999.

Adlercreutz politiska karriär började 2013 när han blev vald till Kyrkslätts kommunfullmäktige. Åren 2017–2023 var har fullmäktigeordförande. I riksdagen blev han invald 2015. Innan Adlercreutz blev riksdagsledamot arbetade han som arkitekt och var delägare i en arkitektbyrå i nästan 20 år.

”Klivet ut från arkitektjobbet till politiken var verkligen stort. Samtidigt är det dock lätt att se likheter mellan en arkitekts och en politikers arbete. I båda arbeten är det fråga om att söka fungerande lösningar och beakta många olika behov. Båda kräver såväl kreativitet som långsiktighet, och i båda fallen måste du kunna sälja in dina idéer om och om igen till projektparterna”, säger Adlercreutz.

Adlercreutz har varit medlem i flera utskott: finansutskottet, arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, miljöutskottet, förvaltningsutskottet och försvarsutskottet. Därtill var han medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet under verksamhetsåret 2022–2023. Han var också ordförande för den svenska riksdagsgruppen 2019–2023.

Familjen Adlercreutz är tvåspråkig. Till familjen hör fru och fem barn. På fritiden sysslar Anders Adlercreutz gärna med motion, musik och snickeriarbeten. Vindsurfing har varit ett av hans fritidsintressen sedan han var ung, och det försöker han hinna med alltid när vindarna är gynnsamma.

Personalia

Riksdagsledamot
Svenska folkpartiet
Födelsedatum och födelseort: 26.4.1970 Helsingfors
Hemort: Kyrkslätt

Europa- och ägarstyrningsminister 20.6.2023 -

Meritförteckning och arbete i riksdagen

Tilläggsuppgifter

Bilder på ministern

Twitter
Instagram
andersadlercreutz.fi

sfp.fi

Ministerierna ansvarar inte för de personliga webbplatsernas innehåll och underhåll.

Kontaktinformation