Hoppa till innehåll

Politiken för Arktis

Finland är ett arktiskt land och en av de åtta permanenta medlemmarna i Arktiska rådet. All aktivitet i den arktiska regionen ska utgå från naturens bärkraft, hänsyn till klimatet, principerna för hållbar utveckling och respekt för urfolkens rättigheter. 

Statsrådets kansli samordnar politiken för Arktis. För detta har kansliet tillsatt en tjänstemannaarbetsgrupp med ansvar för arktiska frågor och en delegation för arktiska frågor. Delegationen för arktiska frågor sammanför finländska aktörerna i fråga om Arktis.

Strategin för den arktiska politiken

I strategin för den arktiska politiken (2021) fastställs Finlands centrala mål i fråga om den arktiska regionen. Strategin sträcker sig fram till 2030.

Prioriteterna

Kontaktinformation

Maiju Ranta, specialsakkunnig 
statsrådets kansli, strategiavdelningen, enheten för regeringspolitik Telefon:0295160277   E-postadress: