Utredning om Trafis e-tjänsterna

LVM015:00/2019 Projekt

Selvitys entiselle Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluneiden sähköisten palveluiden kehittämisestä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM015:00/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 10.12.2018 – 16.12.2019

Datum för tillsättande 10.12.2018

Mål och resultat

Väliraporttien ja myöhemmin loppuraportin havaintoja hyödynnetään liikenne- ja viestintäministeriön johdolla hallinnonalan toiminnan kehittämisessä.

Ministeriö kannustaa kaikkia valtionhallinnon organisaatioita hyödyntämään analyysin tuloksia omien palveluidensa tietosuojan ja -turvan varmistamisessa.

Sammandrag

Selvitys entiselle Liikenteen turvallisuusvirastolle kuuluneiden sähköisten palveluiden kehittämisestä.

Utgångspunkter

Viestintävirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyvät vuoden 2019 alussa. Liikenne- ja viestintäministeriö pyysi Liikenne- ja viestintäviraston pääjohtajana aloittanutta Kirsi Karlamaata selvittämään viraston sähköisten palveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja ylläpitoon liittyvät käytännöt. Työstä pyydettiin toimittamaan ministeriölle väliraportit touko- ja syyskuun loppuun mennessä. Loppuraportti selvityksestä pyydettiin 16.12.2019 mennessä.

Ytterligare uppgifter