Riksomfattande trafiksystemplan

Riksomfattande trafiksystemplan

LVM018:00/2019 Projekt

Den första riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 kommer att beredas så att beslut om den kan fattas på våren 2021. Beredningen av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM018:00/2019

Ärendenummer LVM/1354/01/2019 , VN/7835/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 17.6.2019 – 30.4.2021

Datum för tillsättande 17.6.2019

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod En riksomfattande 12-årig trafiksystemplan utarbetas

Kontaktperson
Kaisa Kuukasjärvi, Liikenneneuvos
tel. +358 50 414 0330
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen, som baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar, som trädde i kraft i augusti 2018, är att göra trafikpolitiken mer långsiktig. I den riksomfattande trafiksystemplanen kommer man att presentera en analys av trafiksystemets nuläge och verksamhetsmiljö, planens samhälleliga mål och de mål som gäller trafiksystemet. Planen innehåller ett 12-årigt åtgärdsprogram som omfattar statens och kommunernas åtgärder samt statens finansieringsprogram i fråga om trafiksystemet. I planen beskrivs konsekvenserna av genomförandet av trafiksystemplanen samt uppföljningen av planen.

Sammandrag

Den första riksomfattande trafiksystemplanen för 2021–2032 kommer att beredas så att beslut om den kan fattas på våren 2021. Beredningen av planen baserar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar.

Utgångspunkter

Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen styrs av lagen om trafiksystem och landsvägar samt statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen, som baserade sig på slutrapporten från den parlamentariska arbetsgrupp som dryftat beredningsprocessen för planen. Kommunikationsministeriet ansvarar för beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Planen ska godkännas av statsrådet. Innan planen godkänns lämnas den till riksdagen i form av en redogörelse.