Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om fartygstrafikservice och till vissa lagar som hänför sig till den

LVM018:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM018:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Suvi Kankare, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 105
[email protected]

Kontaktperson
Katariina Säynäjärvi, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 029
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on kumota voimassa oleva alusliikennepalvelulaki ja toteuttaa alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus Kansainväliseen yleissopimukseen ihmishengen turvallisuudesta merellä (SOLAS) tehtävien muutoksien myötä. Lakiin on tehty useita muutoksia sen voimassaolon aikana, joten kokonaisuudistuksen tavoitteena on lisäksi selkiyttää alusliikennepalvelua koskevan lainsäädännön sisältöä erityisesti pätevyyksiä koskevien säännösten sekä alusliikennepalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen osalta. Hankkeessa tehtäisiin tarvittavaa koordinaatiota eurooppalaisen merenkulkualan yhdennettyä palveluympäristöä (EMSW) koskevan hankkeen kanssa. Lisäksi alusturvallisuuslain aluksen mittaamista koskevat säännökset päivitettäisiin. Valmistelun yhteydessä voitaisiin tehdä myös joitakin tarvittavia teknisiä muutoksia ja korjauksia merenkulun lainsäädäntöön.

Sammandrag

Toteutetaan alusliikennepalvelulain kokonaisuudistus kansainvälisten sopimusmuutosten myötä ja lain selkeyttämiseksi. Päivitetään alusturvallisuuslain aluksen mittaamissäännökset. Arvioidaan alusliikennepalveluasetuksen kumoamista ja tarpeellisten säännösten siirtämistä lakiin sekä pätevyyssäännösten siirtämistä lakiin liikenteen palveluista.

Utgångspunkter

Alusliikennepalveluun (VTS) vaikuttavaan SOLAS-yleissopimukseen tehtävien muutosten myötä ja lukuisten alusliikennepalvelulakiin tehtyjen yksittäisten muutosten jälkeen laki on tarpeen uudistaa. SOLAS-yleissopimuksen muutoksia ovat muun ohella VTS-viranomaisen käsitteen korvaaminen VTS-palveluntuottajan käsitteellä, VTS-palveluiden muuttuminen VTS-tehtäviksi, VTS:n järjestämistä koskevien yksityiskohtaisten ohjeiden korvaaminen tavoitteellisilla ohjeilla ja alusten suojapaikkojen osoittamista koskevat ohjeet. Alusturvallisuuslakia on tarpeen päivittää kansainvälisen aluksen mittaamista koskevan toimintamallin noudattamiseksi.