Regeringens proposition till riksdagen riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

LVM025:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Tavoitteena on arvioida yhteistyössä viranomaisten kanssa taksisääntelyn toimivuutta ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM025:00/2019

Ärendenummer VN/1631/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 28.12.2020 – 9.4.2021

Datum för tillsättande 28.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Strategiset kokonaisuudet Utvecklingen av transportnätet

Metod Lagen om transportservice utvärderas och korrigeringar görs i fråga om taxitrafiken

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice (översyn av regleringen av taxitrafiken)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 4.2.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 35/2020
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 42/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  15.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 34/2021

Avsikten är att bedöma och bereda behövliga författningsändringar i regleringen av taxitrafiken.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Liikennepalvelulain taksisääntelyn tarkistaminen havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Sammandrag

Tavoitteena on arvioida yhteistyössä viranomaisten kanssa taksisääntelyn toimivuutta ja valmistella tarpeelliset säädösmuutokset taksiliikenteen sääntelyyn.

Utgångspunkter

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaan taksiliikenteen osalta tehdään liikennepalvelulakiin tarvittavat korjaukset ottaen huomioon muun muassa taksiliikenteen turvallisuus, harmaan talouden torjunta, hinnoittelun läpinäkyvyys ja taksien saatavuus.

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin käynnisti selvitystyön taksisääntelyn toimivuudesta kesällä 2019 tietopohjan keräämiseksi epäkohtien korjaamista varten. Liikenne- ja viestintäministeriö on tehnyt selvityksiä yhteistyössä viranomaisten kanssa syksyn 2019 aikana ja laatinut arviomuistion, joka on ollut lausuntokierroksella.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.