Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma

LVM029:00/2018 Projekt

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.Tarkoituksena on laatia liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM029:00/2018

Ärendenummer LVM/678/01/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

spetsprojekt Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä

åtgärder Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä

Mål och resultat

Laaditaan puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen väyläinfrarakentamisessa.

Sammandrag

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.Tarkoituksena on laatia liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma, jonka tavoitteena on puun käytön turvaaminen ja edistäminen

Utgångspunkter

Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä on hallituksen kärkihanke. Puun käyttöä monipuolistetaan, lisätään ja jalostusarvoa kasvatetaan. Suomessa luodaan kilpailukykyisiä ja kestäviä biotalouden ratkaisuja maailmanlaajuisiin ongelmiin ja synnytetään uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja vientiä.

Kotimainen puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä. Kotimaista puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä tuetaan metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Ympäristöministeriön johdolla on kuluvalla hallituskaudella laadittu valtioneuvoston yhteinen puurakentamisen toimintaohjelma. Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmalla edistetään myös valtioneuvoston yhteisen puurakentamisen toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista.